Esi- ja alkuopetuksen perusopintokokonaisuus (25 op)

Avoin yo: Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) lv 2019-2020 Föreläsningskurs
Anmälningen börjar 2019-07-20 12:00 och tar slut 2019-09-03.

Ytterligare information från Studentservicen.