Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2) (4 op)

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), summer 2019 Kurs
Anmälningen börjar 2019-06-22 12:00 och tar slut 2019-08-06.

Ytterligare information från Studentservicen.