Johdatus tietoliikenteeseen (2 op) TKT200041

Johdatus tietoliikenteeseen, DEFA, kevät 2019 Nätkurs
Anmälningen börjar 2019-01-29 15:00 och tar slut 2019-05-18.

Ytterligare information från Studentservicen.