Johdatus kasvatustieteisiin (5 op)

Avoin yo: Johdatus kasvatustieteisiin, kesä 2019 Verkkokurssi
Ilmoittautuminen alkaa 26.3.2019 12.00 ja päättyy 10.5.2019.

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.