Kasvatussosiologia (5 op)

Avoin yo: Kasvatussosiologia, kesä 2019 Kirjallinen työ
Ilmoittautuminen alkaa 18.3.2019 12.00 ja päättyy 28.5.2019.

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.