Lagar och förordningar om studieavgifterna fram till 31.7.2010

Lagar och förordningar om studieavgifterna

Öppna universitetets avgifter grundar sig på universitetslagen (24.7.2009/558) och Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och ändring av förordning (1436/2014).

Studieavgifterna kan i egenskap av offentligrättsliga fordringar utsökas utan särskilda åtgärder (Lag om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007).

 

Tillbaka