Deltagare i tentamen ska på begäran styrka sin identitet. Om identiteten inte kan styrkas kommer tentamensövervakaren och studeranden överens om hur detta kan göras senare. Om identiteten inte heller går att styrka på detta sätt kan tentamen underkännas. 

 

Tillbaka