Registerbeskrivning över kundregistret vid Helsingfors universitets Öppna universitet

Registeransvarig

Helsingfors universitet
Öppna universitetet
PB 9 (Brobergsterrassen 3A)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Person som sköter registret

Sanna Tanskanen
Helsingfors universitet
Öppna universitetet
PB 9 (Brobergsterrassen 3A)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
sanna.tanskanen@helsinki.fi

Registrets namn

Öppna universitetets kundregister

Registrets användningsändamål

Hantering av kundrelationerna, vilket inkluderar:

 • uppföljning och behandling av anmälningsuppgifter, studieavgifter och studieprestationer för de studerande som anmält sig till kurserna 
 • uppföljning av registreringsuppgifterna för dem som registrerat sig som användare av webbtjänsten (www.helsinki.fi/avoin)
 • adresstjänst.

Informationen om studerandenas grunduppgifter och studierätt samt studieprestationerna förs över till studieförvaltningssystemet Oodi vid Helsingfors universitet (OODI-registerbeskrivning).

Registrets datainnehåll

Uppgifterna om studerandes anmälningar och betalningar:

 • uppgifterna om kursen/studiehelheten (kod, namn, omfattning, tiden för studierätten)
 • anmälningsuppgifter (plats/köplats, tidpunkt för anmälningen)
 • betalningsuppgifter

Grunduppgifter om studerandena:

 • namnuppgifter
 • personbeteckning
 • studentnummer i studieregistret vid Helsingfors universitet
 • telefonnummer
 • adressuppgifter
 • e-postadress
 • yrke
 • modersmål
 • nationalitet
 • hemkommun
 • hemland
 • allmänbildande grundutbildning
 • yrkesutbildning
 • kön
 • tillstånd om upplåtning av uppgifterna

Uppgifter om studerandenas studieprestationer:

 • vitsordet för genomförd kurs/studiehelhet, datum då kursen genomförts, studieprestationens mottagare

Uppgifter om dem som registrerat sig som användare av webbtjänsten:

 • namn
 • födelsedatum
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer (frivillig uppgift)
 • uppgift om när studeranden registrerar sig som användare av Öppna universitetets webbtjänst och om den senaste registreringen på sidan

Uppgifter om dem som beställt nyhetsbrevet via e-post:

 • e-postadress

Normala uppgifter från källor

 • studerandens anmälnings- och grunduppgifter samt uppgifterna om dem som registrerat sig som användare av webbtjänsten och som beställt e-postnyhetsbrevet enligt kundens egen anmälan
 • betalningsuppgifter från banken eller den tjänsteman vid Öppna universitetet som tagit emot betalningen
 • rättelser/korrigeringar i uppgifter som rör användare av webbtjänsten och som gjorts av användaren av webbtjänsten eller tjänstemännen vid Öppna universitetet
 • övriga uppgifter från Öppna universitetets tjänstemän

Normalt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna för dem som registrerat sig som användare av webbtjänsten eller som beställt e-postnyhetsbrevet utlämnas inte.
Studerandenas grunduppgifter, studierätt och uppgifterna om studieprestationerna som ingår i registret sparas i Oodi-studieförvaltningssystemet vid Helsingfors universitet, vars uppgifter om utlämnande finns i nämnda registers registerbeskrivning.

Principer för skydd av registret

Manuellt material:
Blanketterna förvaras i låsta utrymmen.
Uppgifter som sparats i Öppna universitetets datasystem:
Grunduppgifterna, uppgifterna om anmälan och uppgifter om prestationer kan endast redigeras av Öppna universitetets tjänstemän som fått användarrätt till registret. Användare som registrerat sig i webbtjänsten kan redigera sina egna uppgifter. Uppgifterna om prestationer på webbkurser kan dessutom redigeras av läraren på respektive kurs/studiehelhet.

Serverns databas och innehållsfiler är skyddade enligt allmän praxis.

Uppdaterad 22.5.2018 (kontaktuppgifter)