Error processing SSI file

Pohjolan talo ja sen luoma ympäristö

Firenzeläistä palazzoa väljästi muistuttavan Pohjolan talon fasadi on listoituksella jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Julkisivun tektoniikka on ilmaistu harkotuksen kevenemisellä ylöspäin mentäessä. Alin kahden kerroksen korkuinen kenttä on jäsennelty suurilla, karkeasti hakatuilla vuolukivilohkareilla. Tämän yläpuolinen julkisivunosa on käsitelty vaihtelevalla "squared rubble" kivilimityksellä. Ylin kolmas kerros on hakattu sileäksi, ja se päättyy krenelointiin, joka muistuttaa Ruotsissa muodissa ollutta espanjalaista tyyliä. Julkisivusta erottuu itsenäiseksi rakennusosaksi Aleksanterin- ja Mikonkadun kulmaa hallitseva nurkkatorni. Sen pohjan muodostaa korotettu avoin arkadi ja päätteen abstraktin geometrisesti jäsennelty torninhuippu. Rikkaasti artikuloitu torni on ympäristöstään erottuva aksentti, jota amerikkalaiseen tapaan käytettiin hyväksi myös vakuutusyhtiön julkisessa kuvassa, esimerkiksi mainoksissa.

Massoittelun painopiste on siirtynyt staattiselle julkisivuarkkitehtuurille tyypillisestä rakennusmassan sivu- ja keskirisaliittien painottamisesta kaupunkitilassa havaittavien tilojen ja tapahtumien tuottamiseen. Rakennuksen ja sen nurkan avulla korostettiin risteävien katujen kulmaa, ja tilasta muodostui kaupunkimassasta erottuva yksilöllinen paikka. Helsinki alkoi täyttyä itsetietoisten rakentajien kaupunkiin luomista paikoista ja symboleista, joiden tuottajina rakennusten kulmakorostukset olivat näkyvimpiä ja tärkeimpiä. Kaupunkikuvan rikastuttamisessa jugend-tyylin maalauksellinen massoittelu korvasi klassisen arkkitehtuurin neutraalin symmetrian.

Ero uuden ja vanhan välillä tulee esille verratessa Pohjolan taloa kadun toisella puolella sijaitsevaan Central-hotellin (Kuva 12) rakennukseen (K. A. Wrede, 1892). Suurkaupunkimaisen loistelias uusrenessanssirakennus on ajalleen tyypillinen. Sen julkisivusta erottuvat huomaamattomana reliefinä kevyet keski- ja sivukorostukset. Rakennuksen nurkka on katuliikenteen sujuvuuden vuoksi - ja tukholmalaisia esikuvia seuraten viistetty.

seuraavale sivulle

 

 

Etusivulle