Tärkeitä yhteyshenkilöitä

Luennolla kesäkuussa 2009. Kuvat: Wilma Hurskainen

Koulutussuunnittelijat vastaavat Avoimen yliopiston opinto-ohjelmien suunnittelusta, aikataulutuksesta ja päivittämisestä. Koulutussuunnittelija neuvottelee opettajan kanssa

 • kurssin aikatauluista
 • mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista
 • opetuspalkoista ja -palkkioista
 • verkko-oppimisympäristön käytöstä
 • muista tärkeistä käytännön asioista.

Koulutussuunnittelijoilta saa apua myös opetuksen pedagogisessa suunnittelussa. Opintojen sisällön asiantuntemus on aina opettajalla, mutta koulutussuunnittelija voi esimerkiksi kommentoida opettajan antamia ohjeita "opiskelijan silmin". Samalla hän voi tarkistaa, ettei ohjeistus ole ristiriidassa Avoimen yliopiston käytäntöjen kanssa.

Kaikista muutoksista opetuksessa on sovittava koulutussuunnittelijan kanssa.

Opintosihteerit vastaavat opetuksen käytännön järjestelyjen sujumisesta, suoritusten rekisteröinnistä ja oppimistehtävien palautuksesta opiskelijoille.

Tenttiasioita hoidetaan tenttipalvelussa, p. 02941 28322, faksi 02941 28323, sähköposti Avoin-tentit@helsinki.fi. Tenttipalvelussa

 • vastaanotetaan tentti-ilmoittautumiset
 • pyydetään opettajalta tenttikysymykset
 • kopioidaan kysymykset
 • toimitetaan materiaalit tenttipaikalle
 • järjestetään tentinvalvonta
 • lähetetään vastaukset opettajille arvioitaviksi.

Koulutussuunnittelijat ja opintosihteerit oppiaineittain
Tenttipalvelu