Miksi palautetta?

Luennolla. Kuvat: Päivi Leppänen ja  Wilma Hurskainen

Palaute oppimisesta ja omasta edistymisestä on opiskelijalle hyvin tärkeää. Palautteen avulla opiskelija tulee tietoiseksi siitä, mitä jo osaa ja missä olisi parantamisen varaa.

Palaute ja tehtävien arviointi suuntaavat opiskelijan työskentelyä. Se on viesti opiskelijalle siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Sisällön hallintaa koskevan palautteen lisäksi opiskelija hyötyy oppimisen taitoihin liittyvästä palautteesta. Avoimen yliopiston opettajien tulisi siksi kiinnittää huomiota myös opiskelijoiden yleisiin akateemisiin taitoihin, kuten kriittiseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen.

Palaute vaikuttaa voimakkaasti opiskelijan opiskelumotivaatioon. Positiivinen palaute kannustaa opiskelijaa ja herättää luottamuksen opettajaan. Kun palautteessa kiinnitetään huomiota vahvuuksiin, niiden merkitys opiskelijan mielessä kasvaa. Kun opiskelijan usko itseensä ja omiin kykyihinsä positiivisen palautteen myötä vahvistuu, hänen on myös helpompaa ottaa vastaan korjaavaa palautetta.

Korjaavan palautteen opiskelija saattaa ottaa hyvin henkilökohtaisesti. Tästä syystä on tärkeää, että opettajan antama palaute on tarkkaa, hyvin jäsenneltyä ja siinä arvioidaan opiskelijan suoriutumista tehtävästä, ei opiskelijan persoonallisuutta. Arvioinnin tarkoitus tulisi ennen kaikkea olla opiskelijan oppimisprosessin tukeminen. Opettaja arvioi palautteessaan, miten opiskelija on rakentanut tiedon ja kuinka monipuolista ja monitasoista tieto on. Tällainen arviointi tukee opiskelijaa yksilöllisesti.