Opiskeluilmapiiri

Luennolla kesäkuussa 2009. Kuvat: Wilma Hurskainen

Avoimen opiskelijat ovat yleensä innostuneita ja motivoituneita aikuisopiskelijoita.

Avoimen opinnot ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Yli 80 %:lla opiskelijoista on ylioppilastutkinto ja heillä on usein takanaan muita opintoja, joillakin jopa korkeakoulututkinto. Toisaalta Avoimen kursseilla on myös yliopisto-opiskelua pohtivia nuoria. Lisäksi varsinkin kesäisin Avoimen kursseilla on paljon perustutkinto-opiskelijoita, jotka valitsevat Avoimen kurssin, koska se sopii heidän aikatauluihinsa.

Oppimista edistävä ilmapiiri on innostava, haastava ja hyväntahtoinen. Avoimessa yliopistossa opettajan haasteena on luoda innostava ilmapiiri usein aika heterogeeniselle ryhmälle. Opettajan oma innostus tarttuu ja on tärkeä keino ilmapiirin luomisessa. Lisäksi opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen käynnistäminen ja tukeminen edistää oppimista ja välitöntä ilmapiiriä. Aikuisopiskelijat ovat ryhmän voimavara ja heidän tietämyksensä ja näkemyksiensä varaan voi rakentaa oppimista edistävää työskentelyä. Opettajan ja opiskeluilmapiirin rentous ja hyväntahtoisuus helpottavat oppimiseen liittyvien haasteiden ylittämistä.

© Saara Repo-Kaarento, 2007