Opiskeluilmapiiri

Luennolla. Kuvat: Päivi Leppänen ja  Wilma Hurskainen

Avoimen opiskelijat ovat yleensä innostuneita ja motivoituneita aikuisopiskelijoita.

Avoimen opinnot ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Yli 80 %:lla opiskelijoista on ylioppilastutkinto ja heillä on usein takanaan muita opintoja, joillakin jopa korkeakoulututkinto. Lähes kaikki Avoimen opiskelijat käyvät työssä. He peilaavat opintoja työ- ja elämänkokemukseensa. Toisaalta Avoimen kursseilla on myös yliopisto-opiskelua pohtivia nuoria. Lisäksi varsinkin kesäisin Avoimen kursseilla on paljon perustutkinto-opiskelijoita, jotka valitsevat Avoimen kurssin, koska se sopii heidän aikatauluihinsa.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden mielestä (Repo 2010) oppimista edistää ilmapiiri, joka on innostava ja kannustava. Opiskelijat arvostavat myös sitä, että opettaja haastaa pohtimaan, joskus jopa hieman provosoimalla keskustelua. Teemaan liittyvä keskustelu pienissä ja isommassa ryhmässä edistää erityisesti teoreettisen tiedon ymmärtämistä.

Avoimessa yliopistossa opettajan haasteena on luoda sytyttävä ilmapiiri usein aika heterogeeniselle ryhmälle. Opettajan oma innostus tarttuu ja on tärkeä keino ilmapiirin luomisessa. Lisäksi opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen käynnistäminen ja tukeminen edistää oppimista ja välitöntä ilmapiiriä. Aikuisopiskelijat ovat ryhmän voimavara. Heidän tietämyksensä ja näkemyksiensä varaan voi rakentaa oppimista edistävää työskentelyä. Opettajan ja opiskeluilmapiirin rentous ja hyväntahtoisuus helpottavat oppimiseen liittyvien haasteiden ylittämistä.

Repo, S. (2010) Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 228.

© Saara Repo, 2014