Opetuksen erityistilanteet

Luennolla kesäkuussa 2009. Kuvat: Wilma Hurskainen

Miten voi tukea opiskelijaa, jolla on oppimisvaikeuksia?
Tenttivilppi ja plagiointi
Uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija

Miten voi tukea opiskelijaa, jolla on oppimisvaikeuksia?

Opiskelijoiden joukossa voi olla opiskelija, jolla on oppimisvaikeuksia. Yleisimmät oppimisvaikeudet liittyvät lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin.

Oppimisvaikeuksista kärsivää opiskelijaa voidaan tukea erilaisin keinoin. Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä opiskelujensa suorittamiseen, on hänen toimitettava todistus oppimisvaikeuksistaan Avoimeen yliopistoon. Todistus voi olla erityisopettajan, lääkärin tai psykologin lausunto. Lausunnon avulla voidaan arvioida millaista tukea opiskelija tarvitsee, ja miten tukea järjestetään.

Tuki merkitsee mahdollisuutta suorittaa opinnot joiltain osin yksilöllisin keinoin, mutta opintosisällöistä opiskelija ei voi saada huojennusta. Lisätietoja mahdollisista tukitoimista voi kysyä koulutussuunnittelijalta tai opintosihteeriltä.
Yhteystiedot oppiaineittain

Tenttivilppi ja plagiointi

Jos opettaja epäilee opiskelijan syyllistyneen tenttivilppiin tai plagiointiin, on hänen ilmoitettava opiskelijalle epäilystä mahdollisimman nopeasti ja pyydettävä opiskelijalta selvitys asiasta.

Jos opiskelija myöntää plagioinnin tai selvitys on riittämätön, suoritus hylätään. Opettaja toimittaa tiedon hylkäyksestä ja opiskelijan antaman selvityksen asianomaiselle koulutuspäällikölle (tai koulutussuunnittelijalle, joka saattaa tiedon koulutuspäällikölle). Tieto toimitetaan myös Avoimen yliopiston johtajalle, joka päättää saamansa aineiston pohjalta ryhdytäänkö asiassa muihin toimenpiteisiin.

Toimenpiteistä päätettäessä otetaan huomioon vilpillisen menettelyn vakavuus, vilpin tai plagioinnin mahdollinen toistuminen ja piittaamattomuuden aste. Jos opiskelija syyllistyy vilppiin tai plagiointiin, menettää hän suoritusoikeutensa siihen opintojaksoon, johon hän on ilmoittautunut ja jossa vilppi tai plagiointi on todettu. Tarkemmat toimintaohjeet saa tarvittaessa koulutussuunnittelijalta.

Älä kopsaa! Miten kirjoittaa ja viitata oikein? - Helsingin yliopisto
Tietoa tenttivilpistä ja plagioinnista Opiskelu-sivuilla

Uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija

Uhkaavat tilanteet ovat erittäin harvinaisia, mutta jos sellainen ilmenee, on tärkeä tiedottaa asiasta välittömästi Avoimeen yliopistoon. Tilanteeseen voidaan tällöin puuttua nopeasti.

Jokaisessa opetuspaikassa on vahtimestari, jolta voi pyytää tarvittaessa apua. Mikäli uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija pyytää opettajalta henkilökohtaista ohjausta, kannattaa huolehtia siitä, että ei ole tilanteessa yksin. Vahtimestaria voi pyytää tulemaan opetustilan lähelle, tai opiskelijan kanssa voi järjestää tapaamisen siten, että paikalla on myös muita henkilöitä. Mikäli on mahdollista, on hyvä ottaa aikalisä ja keskustella sopivimmasta toimintatavasta asiantuntijoiden ja Avoimen yliopiston henkilöstön kanssa.