Avoimen julkaisuja

Katja Vento 2011: "Mulla on ollu semmonen mielikuva et se on hirveen vaikeeta ja se on ollu vähän niinku väärä mielikuva" Ei-ylioppilaiden käsityksiä avoimessa yliopistossa opiskelusta (pdf, 423 kt)

Pro gradu -tutkielma
Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Käyttäytymistieteiden laitos
Tiivistelmä (pdf)
Abstract (pdf)

Hannele Sirkkanen 2008: Opiskelun moninaisia merkityksiä Avoimessa yliopistossa. Diskurssianalyysiä ammatillisen osaamisen kehittämisen motiivista opiskelevien haastattelupuheesta. (pdf, 663 kt)

Pro gradu -tutkielma
Kasvatustieteet
Kasvatustieteen laitos
Tiivistelmä (pdf)
Abstract (pdf)

Samuli Kivilehto 2007: Aikuisopiskelijoiden kokemuksia opetus- ja oppimisympäristöistä sekä lähestymistavoista oppimiseen
Kyselytutkimus Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille (pdf, 746 kt)

Pro gradu -tutkielma
Kasvatustiede
Kasvatustieteen laitos

Saara Repo-Kaarento 2006: Yliopisto-opetuksen yhteistoiminnallinen kehittäminen (pdf, 1022 kt)
Tiedustelut sähköpostitse saara.repo-kaarento[ät]helsinki.fi

 

Jiri Lallimo ja Marjaana Veermans:
Yhteisöllisen verkko-oppimisen rakenteita
(pdf, 1389 kt)