Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Onko tämä taidetta?

  • FT Janne Vanhanen. Kuva: Ulla Jokila Jos lapsen piirtämä teos ripustettaisiin Kiasman seinälle, olisiko se taidetta?
  • Voiko musiikkivideo olla taidetta?
  • Mitä itse asiassa on taide ja kuka sen määrittelee – tai onko koko taiteen käsite enää nykypäivänä oleellinen?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Avoimen yliopiston toukokuussa 2014 alkavalla verkkokurssilla Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä (5 op). Kurssin luennoitsijana toimii FT Janne Vanhanen.

– Kurssilla lähdetään liikkeelle perusasioista. Mitä on tutkimus? Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan taiteesta? Aika moni kysymys perustuu länsimaisen tieteellisen ja filosofisen ajattelun alkuvaiheisiin, joten pohdinta aloitetaan muinaisista kreikkalaisista.

Monet kurssin esimerkit ovat kuvataiteesta, sillä niitä on nopeampi käsitellä kuin vaikkapa tunnin kestävää musiikkiteosta. Teoriat kuitenkin sopivat kaikkiin taidelajeihin.

– Opinnot soveltuvat esimerkiksi estetiikan, kirjallisuustieteen tai teatteritieteen opiskelijoille, Janne kertoo.

– Edeltäviä opintoja ei tarvitse olla, joten mukaan voivat tulla kaikki yleisesti taiteesta ja kulttuurin tutkimuksesta kiinnostuneet.

Esimerkkinä kurssilla tutkittavista aineistoista on Francis Alÿsin videoteos Reel Unreel (2011). Kurssilla pohditaan esimerkiksi mikä tekee tästä enemmän taideteoksen kuin tv-ohjelman tai elokuvan? Mihin lajityyppiin teos voisi sijoittua?

Verkkoluentoja voi seurata mistä vain

Kurssi koostuu neljästä verkkoluennosta ja neljästä tekstiosiosta. Tekstit esittelevät taiteiden tutkimuksessa käytettäviä eri teorioita ja metodeja. Luentojen yhteydessä keskustellaan verkossa ja tehdään kirjoitustehtäviä. Johdantoluennolla opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella chatin välityksellä. Seuraavat luennot ovat tallenteita, jotka voi kuunnella silloin, kun itselle sopii.

Toinen luento käsittelee taiteen määrittelemisen yrityksiä ja ongelmia. Kolmannen luennon aihe on nykytaide. Onko käsitys taiteesta nykypäivänä erilainen kuin aiemmin? Neljäs luento käsittelee taiteen ja populaarikulttuurin suhdetta. Onko koko jaottelu nykyään enää selkeä tai edes oleellinen?

Teksteissä opiskelijat saavat tutkittavikseen kaksi samannimistä otetta: Leo Tolstoin Mitä on taide? vuodelta 1898 ja Ernst Billgrenin Mitä on taide? vuodelta 2008. Kurssilla pohditaan, minkälaisia taidekäsitykset ovat ja miten ne eroavat toisistaan.

Janne Vanhanen toimii Helsingin yliopiston estetiikan laitoksella tutkijana. Hänen nykyinen tutkimusaiheensa on melu taidefilosofisena kysymyksenä – mikä on oikeastaan melun ja musiikin suhde?