Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ennakkotietoja lukuvuoden 2012–2013 opinnoista

Lukuvuonna 2012–2013 järjestetään opetusta kymmenissä oppiaineissa. Opinto-ohjelmien ennakkotiedot julkaistaan 15.5.2012 ja valmiit opinto-ohjelmat 1.7.

Alla on ennakkotietolistaus lukuvuoden 2012–2013 opinnoista. Huom!:

  • Listauksessa ei ole mukana ennakkotietoja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista. Vain oikeustieteellisistä opinnoista on lueteltu kaikki pääkaupunkiseudulla järjestettävät opinnot.
  • Tiedot ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia.
  • Jos alkamislukukausimerkintää (s12 tai k13) ei opintojen kohdalla ole, alkavat opinnot syyslukukaudella 2012.

Lista on julkaistu 3.4.2012 ja päivitetty 11.4.2012

Opiskelua tukevat kurssit
Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot
Humanistisen tiedekunnan opinnot
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot
Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot
Teologisen tiedekunnan opinnot
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot
Tiedekuntien yhteiset opinnot
Ruotsinkielinen opintotarjonta

Opiskelua tukevat kurssit

Opiskelua tukevia kursseja ja teemailtoja järjestetään syksyllä 2012 ja keväällä 2013. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Kieliopinnot

Englanti:
Valmentava kurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op

Ruotsi:
Ruotsin valmennuskurssi 2 op

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja

Englanti:
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik, ma-lu.) 2 op
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (hum., käytt., valt).

Toinen kotimainen kieli:
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op

alkuun

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot

Biokemia:
Biokemian perusopinnot 25 op

Biologia:
Yleisbiologian perusopinnot 25 op
Yleisbiologian aineopinnot 25 op        

Ekologia ja evoluutiobiologia:                         
Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot 25 op

Ympäristötieteet:
Ympäristötiede ja ympäristöasian hallinta 25 op, verkko-opinnot
Basics of ecology 3 cr/4 cr, virtual studies
Landscape of ecology 4 cr, virtual studies

alkuun

Humanistisen tiedekunnan opinnot

Arkeologia:
Arkeologian perusopinnot 25 op

Elokuva- ja televisiotutkimus:
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 25 op

Estetiikka:
Estetiikan perusopinnot 25 op
Estetiikan perusteet 5 op, verkko-opinnot
Ympäristöestetiikka 5 op, verkko-opinnot, k13

Elämänkatsomustieto:
Elämänkatsomustiedon perusopintoja 22 op

Filosofia:
Filosofian perusopinnot 25 op

Historia:
Historian perusopinnot 25 op

Kotimainen kirjallisuus:
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot, verkko-opinnot 25 op

Suomen kieli:
Suomen kielen perusopinnot 25 op

Taidehistoria:
Taidehistorian perusopinnot 25 op

Uskontotiede:
Uskontotieteen perusopinnot 25 op

Yleinen kirjallisuustiede:
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op

Yleisopinnot:
Puheviestintä, Äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, hum.) 2 op, s12 ja k13

alkuun

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot

Erityispedagogiikka:
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Vantaa
Erityispedagogiikan perusopinnot, verkko-opinnot 25 op (s12 ja k13)
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op, lähiopinnot
Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot, verkko-opinnot 17 op
Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa 17 op

Kasvatustiede (luokanopettaja):
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, Vantaa
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Mediakasvatus:
Mediakasvatuksen perusopinnot 25 op, Vantaa

Psykologia:
Psykologian perusopinnot 25 op (s12 ja k13)
Psykologian perusopinnot (25 op), verkko-opinnot
Psykologian aineopinnot 40 op

Puheviestintä:
Puheviestinnän perusopinnot 25 op

Varhaiskasvatus:
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op

alkuun

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot

Kansanterveystiede:
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot

Luonnonmukainen maa-ja elintarviketalous:
Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen (MAAT201) (5 op)
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus (MAAT401) (5 op)

Osuustoiminta:
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)

Ravitsemustiede:
Ravitsemustieteen perusopinnot, verkko-opinnot 25 op (2 ryhmää)

alkuun

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

Fysiikka:
Fysiikan perusopinnot 25 op

Kemia:
Yleinen kemia I 4 op
Yleinen kemia II 4 op

Maantiede:
Maantieteen alan perusopinnot 25 op

Matematiikka:
Matematiikan perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytiede:
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, verkko-opinnot 25 op (s12 ja k13)

alkuun

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

Asiakirjojen laadintakurssi 3 op (myös opisto-opetus)

Eurooppaoikeus 6 op

Johdatus oikeustieteeseen 2 op
s12 ja k13 sekä Vantaalla k13 , (lähi-, verkko- ja opisto-opetus)

Kauppaoikeus 9 op

Maa-, vesi ja ympäristöoikeus 6 op

Oikeushistoria 5 op

Rikosoikeuden opintoja

Valtiosääntöoikeus 5 op

Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

alkuun

Teologisen tiedekunnan opinnot

Yleinen teologia:
Yleinen teologia perusopinnot 25 op
Yleinen teologia perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Yleinen teologia aineopinnot, verkko-opinnot 35 op

alkuun

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot

Johtaminen:
Johtamisen perusopinnot (JOS) 25 op
Johtamisen aineopinnot (JOS) 35 op

Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op (lähi- ja verkko-opetus)
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja (verkko-opetus)

Nuorisotutkimus:
Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja sukupolvipolitiikka 5 op, k13

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologia:
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op s12 ja k13 (lähi- ja verkko-opetus)
Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op

Sosiaalityö:
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, (opisto-opetus: lähi- ja monimuoto-opetus, myös Vantaalla)
Sosiaalityön aineopinnot 35 op, k13

Sosiologia:
Sosiologian perusopinnot 25 op (lähi- ja verkko-opetus)
Sosiologian aineopinnot 35 op

Valtio-oppi:
Valtio-opin perusopinnot 25 op, (maailmanpolitiikan, politiikan tutkimuksen sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja) (lähi- ja verkko-opetus)
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Vanhenemisen tutkimus:
Vanhenemisen tutkimuksen perusopinnot 25 op

Viestintä:
Viestinnän perusopinnot 25 op (lähi- ja verkko-opetus), useita ryhmiä
Viestinnän aineopinnot 35 op (lähi- ja verkko-opetus) + viestinnän aineopintojen yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja

Yhteiskuntahistoria:
Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op

Yhteiskuntapolitiikka:
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (lähi- ja verkko-opetus)
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op (verkko-opetus)

Ympäristöpolitiikka:
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op, k13

Yleisopinnot:
Julkisoikeus (valt.) 5 op, k13
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) 2 op, k13
Tilastotieteen johdantokurssi 10 op, k13

alkuun

Tiedekuntien yhteiset opinnot

TVT-ajokortti - tieto- ja viestintätekniikan taitoja opiskelun tueksi 3 op

Ruotsinkielinen opintotarjonta

Svenska social- och kommunalhögskolan
Grundstudier i rättsvetenskap 25 sp
Grundstudier i socialpsykologi och psykologi 25 sp
Grundstudier i socialt arbete 25 sp
Grundstudier i statskunskap med förvaltning 25 sp
Grundstudier i socialpolitik 25 sp

alkuun