Tenttipaikat

Helmikuu

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tentit Tenttilista ajalle 1.2.2019 - 28.2.2019 Huom. tenttipaikat voivat vielä muuttua lähempänä tenttiä! Tarkistathan tenttipaikan siis muutamaa päivää ennen tenttiä! ------------------------------------------------------------------------- Lauantai 9.2.2019 Tenttipaikka: Yliopiston Päärakennus, sali 1 (Fabianinkatu 33) 9-11 Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 9-12 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (yksilötentti) 9-12 Fonologia ja morfologia 9-12 Kliininen psykologia ------------------------------------------------------------------------- Keskiviikko 13.2.2019 Tenttipaikka: Porthania, sali PII (Yliopistonkatu 3) 17-20 Aasian kielitietous 17-20 Johdatus kehityspsykologiaan 17-20 Johdatus neuropsykologiaan 17-20 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 17-21 Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat ------------------------------------------------------------------------- Lauantai 23.2.2019 Tenttipaikka: Yliopiston Päärakennus, sali 1 (Fabianinkatu 33) 9-11 Antiikin kreikan alkeiskurssi 9-11 Kriminologia 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 9-13 Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus, oikeustapausharjoitukset oltava hyväksytysti suoritettu ennen välikuulusteluun osallistumista. ------------------------------------------------------------------------- Keskiviikko 27.2.2019 Tenttipaikka: Porthania, sali PI (Yliopistonkatu 3) 17-19 Erityispedagogiikan peruskurssi 17-20 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 17-20 Havaintopsykologian perusteet 17-20 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 17-20 Suomi kieliyhteisönä 17-21 Sopimusoikeus, oikeustapausharjoitukset oltava hyväksytysti suoritettu ennen välikuulusteluun osallistumista. -------------------------------------------------------------------------