Opintosuoritukset ja tentit

Opiskelijaneuvonta auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Kuva: Päivi Leppänen

Opintojakson suorituskäytäntöihin kannattaa tutustua jo opintojen alkuvaiheessa. Opintojen suoritustavoissa on erilaisia vaihtoehtoja. Kunkin opintojakson suoritustapa tai suoritustavat on merkitty opinto-ohjelmaan. Kaikissa jaksoissa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Tälle sivulle on koottu Avoimen yliopiston itse järjestämän opetuksen tenttikäytäntöjä ja suorittamiseen liittyviä ohjeita:
Kirjalliset tehtävät
Tentit
Tenttiin ilmoittautuminen
Suoritustapa tentti
Avoimen yliopiston tenttien erityisjärjestelypalvelut
Tulokset
Ylimääräiset tentit
Muiden oppilaitosten tenttien suorittaminen Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, tarkista tiedot omasta oppilaitoksesta. Opetuksen toteuttajan tiedot löydät opinto-ohjelman kohdasta Toteuttaja.

Ohjeita tenttitilaisuuteen

Tenttiin valmistautumisesta ja tenttivastausten laatimisesta saat tietoa Opiskelun taito -sivuilta: Kehity lukijana ja kirjoittajana, Tentit sekä Tenttivilppi ja plagiointi.

Opintosuoritukset ja osaamisen arviointi on ohjeistettu Helsingin yliopiston tutkinto-ja oikeusturvajohtosäännössä (pdf).

Kirjalliset tehtävät

Opintojakson suorittamiseen voi liittyä kirjallisia tehtäviä.

Oppimistehtävät palautetaan paperisena erillisten ohjeiden mukaisesti esimerkiksi suoraan opettajalle tai asiakaspalveluun. Monessa oppiaineessa on käytössä tehtävän palautus sähköisenä oppimisympäristöön (Moodle).

Opintomaksu kattaa hylätyn tehtävän täydentämisen, mutta mikäli haluat uusia koko tehtävän on kyseisen opintojakson opintomaksu suoritettava uudelleen.

Kirjalliset tehtävät voivat toimia osasuorituksena. Opintojakso on kuitenkin suoritettava kokonaisuudessaan suoritustavan mukaisesti, ja osasuoritukset voivat vanhentua, jos suoritus jää kesken.

Oppimistehtävän loppuarvosanat tallennetaan Helsingin yliopiston viralliseen opintosuoritusrekisteriin Oodiin.

Tentit

Opinto-oikeuteen sisältyy pääsääntöisesti yksi tentti ja uusinta (alle 5 op opintojakso) tai yksi tentti ja kaksi uusintaa (yli 5 op opintojakso). 12.5.2014 alkavasta kesäopetuksesta lähtien: Opinto-oikeuteen sisältyy pääsääntöisesti yksi tentti ja kaksi uusintamahdollisuutta. Tarkemmat tiedot löytyvät opinto-ohjelmista. Verkko-opetuksessa lähitenttejä sisältyy opintomaksuun yksi opiskelijan valitsemalla paikkakunnalla ja uusinta Helsingissä.

Opintomaksuun kuuluu joko suomen- tai ruotsinkieliset kysymykset. Jos opintojakson opetuskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kattaa opintomaksu myös kysymykset ko. kielellä. Muiden vieraskielisten tenttikysymysten laatiminen on opiskelijalle maksullista palvelua. Ilmoita haluamasi tenttikysymyskieli tentti-ilmoittautumislomakkeella. Opintosuorituksen kieli merkitään näkyviin Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin (Oodi).
Kysy lisätietoa tenttipalvelusta

Tenttitilaisuudet ovat yleensä keskustakampuksen rakennuksissa. Tenttipaikat julkaistaan kuukausittaisella tenttilistalla. Tarkasta tenttipaikka aina ennen tenttiä; tenttipaikka voi muuttua vielä joitakin päiviä ennen tenttipäivää.

Verkko-opintojen Helsingissä järjestettävien lähitenttien paikat ovat listauksessa ko. tenttipäivän kohdalla. Muilla paikkakunnilla pidettävien tenttien tarkemmat osoitetiedot lähetetään sähköpostilla tentteihin ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen tenttiä.
Tietoa verkkotenteistä ja verkko-opintojen tenttipaikkakunnista

Opiskelija voi suorittaa tentin opinto-ohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana jossain muussa Avoimen yliopiston hyväksymässä paikassa (ns. etätentti). Kaikkia Avoimen yliopiston opintojaksoja ei voi siirtää tentittäväksi muualle kuin Avoimen yliopiston omiin tenttitilaisuuksiin.
Kysy lisätietoa tenttipalvelusta

Tenttiin ilmoittautuminen

Kaikkiin Avoimen yliopiston tentteihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojakson tenttipäivät ja kellonajat ovat opinto-ohjelmassa. Tenttiin sisältyvä materiaali on opinto-ohjelmassa.

Tentteihin, jotka sisältyvät jo maksamaasi opintomaksuun, voit ilmoittautua verkkopalvelun Omat sivut -osiossa.

Tenttiin ilmoittautuessa on tärkeää käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin ilmoittautumisen yhteydessä. Vain näin saat näkyviin opinto-oikeuteesi kuuluvat tentit.

Tentti-ilmoittautumisen voit perua Omat sivut -palvelun kautta vielä 3 vuorokautta ennen tenttipäivää. Joissakin oppiaineissa voit valita tenttipäiväsi useammasta valinnaisesta tenttipäivästä. Tällöin peruessasi tenttisi ajoissa saat käyttämättömän tenttikerran uudelleen käyttöösi.

Suoritustapa tentti

Joissain opinnoissa suoritustapa on tentti, verkkotentti tai kotitentti. Näissä tenttinä suoritettavassa jaksossa on yleensä rajoittamaton osallistujamäärä. Mukaan mahtuvat kaikki ajoissa viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää ilmoittautuvat.

Tentteihin luettava kirjallisuus on opinto-ohjelmassa. Jakso tentitään yhdellä kertaa, ellei toisin ole mainittu.. Ilmoittaudu valitsemaasi kirjatenttiin opinto-ohjelmasta.

Opiskelija valitsee ilmoittautumisen yhteydessä tenttipäivän, ilmoittaa kirjallisuuden ja tentaattorin. Tenttipäivän voi perua tai vaihtaa Omat sivut -palvelun kautta vielä 3 vuorokautta ennen tenttipäivää. Uusintaan ilmoittaudutaan Omat sivut -palvelusta. Opintomaksu kattaa ohjelmassa mainitut kaksi tai kolme tenttikertaa.

Avoimen yliopiston tenttien erityisjärjestelypalvelut

Avoin yliopisto tarjoaa vammaisille opiskelijoille tenttien erityisjärjestelyitä tilanteissa, joissa opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua normaaliin tenttitilaisuuteen.

Opiskelija voi erityisjärjestelyihin oikeuttavan lääkärintodistuksen tai muun selvityksen perusteella saada käyttöönsä erillisen tenttitilan, apuvälineitä tenttiin (tietokone) tai lisäaikaa. Esteettömät tenttitilat sijaitsevat Helsingin Yliopiston päärakennuksessa.

Ilmoita erityisjärjestelytarpeet tentti-ilmoittautumislomakkeella. Järjestelyt oikeuttava todistus on toimitettava tenttipalveluun ajoissa ennen tenttipäivää. Ota yhteyttä tenttipalveluun ja sovi todistuksen toimittamisesta.

Tenttipalvelu vahvistaa opiskelijalle tentin erityisjärjestelyt ennen tenttiä. Opiskelijan on ehdottomasti ilmoitettava tenttipalveluun, mikäli ei osallistukaan erityisjärjestelyitä vaatineeseen tenttiin (tentin peruminen).

Tulokset

Opintojakson loppuarvosanat ovat WebOodissa (ohje) viimeistään 4–6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän virallisesta palautuspäivästä. Myös hylätyt arvosanat tallennetaan opiskelijalle nähtäväksi. Osasuoritukset on nähtävissä oppimisympäristössä tai Omat sivut -palvelussa. Jos tuloksia ei ole tullut 6–8 viikon kuluessa, ota yhteys tenttipalveluun.

Yhteistyöoppilaitoksissa suoritettujen tenttien tulokset saat kyseisestä oppilaitoksesta. Myös yhteistyöoppilaitosten opintojen suoritustiedot tallennetaan Oodiin.
Yhteistyöoppilaitosten yhteystiedot.

Ylimääräiset tentit

Katso oman oppiaineesi kohdalta seuraava ryhmä, jonka mukana voisit suorittaa puuttuvat opinnot: Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä opetus.

Katso myös yhteistyöoppilaitosten tarjonta.

Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta: Avoinyliopisto.fi

Muiden oppilaitosten tenttien suorittaminen Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa voi suorittaa myös muiden oppilaitosten tenttejä. Ulkopuolisia tenttejä järjestetään kyseisen oppilaitoksen ja kuulustelijan suostumuksella.

Siirtotentit ovat opiskelijalle maksullisia (50 euroa, 1.5.2014 lähtien 60 euroa) ja ne sovitaan erikseen tenttipalvelun kanssa.


 

Opiskelijablogi

Opiskelijana opistossa

Ajankohtaista

Miten opetuspaikoille?

Mistä kurssikirjat?