Opintosuoritukset ja tentit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintojakson suorituskäytäntöihin kannattaa tutustua jo opintojen alkuvaiheessa. Opintojen suoritustavoissa on erilaisia vaihtoehtoja. Kunkin opintojakson suoritustapa tai suoritustavat on merkitty opinto-ohjelmaan. Kaikissa jaksoissa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Lisätietoa tenteistä, tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta on Flammassa (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).
Avoimen yliopiston tenttien erityisjärjestelyt

Siirtotentit

Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa voi oppilaitoksen suostumuksella tenttiä myös muiden oppilaitosten tenttejä.
Tenttipäivät ja tenttipaikat
Maksut

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä tenttipalveluun.


 

Opiskelijablogi

Opiskelijana opistossa

Ajankohtaista

Miten opetuspaikoille?

Mistä kurssikirjat?