WebOodi

Obs! Anmälningen till Öppna universitetets kurser sker via ett separat anmälningssystem. Anmälningslänkarna finns i kursernas undervisningsprogram.

  • Uppgifterna om anmälningarna som gjorts tidigare och länkarna till tentanmälningarna finns på sidan Deltagarinformation i tjänsten Mina sidor .
  • Studerandena vid Öppna universitetet uppdaterar sina personuppgifter via sidan Personuppgifter i Mina sidor-tjänsten.

Anvisning om användningen av WebOodi

Läs noga i genom anvisningen.

1. Logga in på WebOodi med Helsingfors universitets användarnamn och lösenordettill det.

Inloggningen till WebOodi

Information om användarnamn och aktivering av Helsingfors universitets användarnamn.

 

2. Uppgifterna om studieprestationerna finns bakom länkarna Prestationer och Underkända vid Mina studier i huvudmenyn.

Studieprestationer

Meddelandet om att prestationen har registrerats skickas till din egen helsinki.fi-e-postadress, om du inte har ändrat uppgiften i samband med din anmälan. Under studierna kan du ändra uppgiften i Weboodi i rullgardinsmenyn som öppnas under ditt namn, vid Personuppgifter > Överlåtelseuppgifter (En email-anmälning skickas för prestationer).

3. Du kan beställa ett elektroniskt studieutdrag eller studieintyg med funktionen Studieutdrag och studieintyg vid Verktyg i huvudmenyn.

Beställ studieutdrag

 

4. Avsluta WebOodi genom att logga ut.

Utloggning

Uppdaterad 30.8.2018