Ska du börja studera? Kursutbud Kundtjänst Kurser vid samarbetsinstitut Kontaktuppgifter

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen
Fabiansgatan 33
Tel. 02941 22244
studentinfo[ät]helsinki.fi
Närmare information

Tentamensbyrån
Närmare information

Personal

Det tillfälliga användarnamnet och de tjänster det används till

Kundtjänst. Foto: Päivi Leppänen

Hur man byter lösenord
Lärmiljön Moodle
Oodi
Bibliotekens NELLI-portal
Universitetets wikitjänster
Universitetets besökarnät (HUPnet)
Intranätet

Det tillfälliga användarnamnet är ett användartillstånd med vilket du kan logga in i Helsingfors universitets datasystem som kräver identifiering. Det tillfälliga användarnamnet ger dig inte tillgång till de system som är avsedda för universitetets personal och examensstuderande, såsom arbetsstationer, och du får ingen e postadress.

Ett tillfälligt användarnamn består alltid av en del av årtalet + bokstaven k + en sifferserie. 2011 kan ett tillfälligt användarnamn t.ex. se ut så här 1k12345.

Samma tillfälliga användarnamn kan användas för alla studier vid Öppna universitetet där det tillfälliga användarnamnet behövs.

Vid Öppna universitetet avskaffas de tillfälliga användarnamnen stegvis. Vi rekommenderar att du aktiverar din AD-behörighet för dina nya studier.

Hur man byter lösenord

Det tillfälliga användarnamnet beviljas för den tid som studierna pågår.

Lösenordet måste också bytas ut med ett års mellanrum. Det skickas inte ut särskilda påminnelser när lösenordet ska bytas ut.

Lärmiljön Moodle

Öppna universitetet har två lärmiljöer på nätet. Om Moodle används under ett studieavsnitt, behöver du ett tillfälligt användarnamn för att kunna logga in. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde finns på ”De egna sidorna”.

Oodi

Oodi är ett informationssystem för studier och undervisning som utvecklats gemensamt av universiteten i Finland. Oodi är också Helsingfors universitets officiella studieregister. Studenternas Oodi-användargränssnitt är WebOodi.

Öppna universitetets studerande kan under studietiden kontrollera sina egna studieprestationer i WebOodi och beställa ett inofficiellt studieutdrag över sina studier.

  • WebOodi (Anvisning om användningen)

Bibliotekens NELLI-portal

Universitetets bibliotek har en sökportal, NELLI, där man kan söka information från olika vetenskapsområden i olika elektroniska källor. Genom NELLI hittar du lexikon, tidskrifter, e-böcker och referensdatabaser och fulltextdatabaser inom vetenskapsområden som finns representerade vid universitetet.

Huvuddelen av materialet som finns tillgängligt i NELLI har universitetet åtkomst till genom licensavtal. Användarna måste därför iaktta de villkor för användningen som ingår i avtalen. Villkoren för användningen av de olika materialen finns i NELLI i anslutning till materialet eller på bibliotekens sidor.

Alla material kan användas i universitetets nät. Du får tillgång till e-materialen om du loggar in på NELLI med ditt tillfälliga användarnamn även om du inte är uppkopplad till universitetets nät. Om detta och andra sätt få tillträde finns anvisningar på NELLIs framsida.

VPN-kontakt
För att tillträde till vissa databaser krävs uppkoppling till Helsingfors universitets nät.
Förbindelse utanför universitet
Datatrafiken från Windows XP-datorer kommer att spärras frän och med den 1 April 2014

Universitetets wikitjänster

Wiki är en webbsida som produceras som nätverkssamarbete där användarna kan komplettera och bearbeta material direkt med webbläsaren.

Under vissa studieavsnitt genomförs grupparbeten på wikisidorna. Logga in med ditt tillfälliga användarnamn (Login with a Helsinki University account).

Universitetets besökarnät (HUPnet)

Om du vill använda din egen dator i universitetets lokaler kan du koppla upp dig på universitetets nät med HUPnet. HUPnet kan också användas trådlöst. Öppna webbläsaren och logga in med ditt tillfälliga användarnamn. Du behöver inte ladda ner något program.

Intranätet

Intranätet (Flamma) är en del av Helsingfors universitets webbtjänster som är tredelade: Universitetets externa webbsidor, universitetets intranät och portalen helsinki.fi.  I intranätet finns mycket nyttig information om Helsingfors universitet.