Det tillfälliga användarnamnet

Igång med studierna.

Hur man byter lösenord

Det tillfälliga användarnamnet är ett användartillstånd med vilket du kan logga in i Helsingfors universitets datasystem som kräver identifiering. Det tillfälliga användarnamnet ger dig inte tillgång till de system som är avsedda för universitetets personal och examensstuderande, såsom arbetsstationer, och du får ingen e postadress.

Ett tillfälligt användarnamn består alltid av en del av årtalet + bokstaven k + en sifferserie. 2014 kan ett tillfälligt användarnamn t.ex. se ut så här 4k12345.

Samma tillfälliga användarnamn kan användas för alla studier vid Öppna universitetet där det tillfälliga användarnamnet behövs.

Tjänster som det tillfälliga användarnamnet ger tillgång till
Användarregler för datasystemen vid Helsingfors universitet

Hur man byter lösenord

Det tillfälliga användarnamnet beviljas för den tid som studierna pågår.

Lösenordet måste också bytas ut med ett års mellanrum. Det skickas inte ut särskilda påminnelser när lösenordet ska bytas ut.

Vanliga frågor om användarnamn [fi]
Vanligaste problemen