Det tillfälliga användarnamnet

Igång med studierna.

Hur man byter lösenord

Det tillfälliga användarnamnet är en behörighet med vilket du kan logga in i Helsingfors universitets datasystem som kräver identifiering. Det tillfälliga användarnamnet ger dig inte tillgång till de system som är avsedda för universitetets personal och examensstuderande, såsom arbetsstationer.

Ett tillfälligt användarnamn består alltid av en del av årtalet + bokstaven k + en sifferserie. 2015 kan ett tillfälligt användarnamn t.ex. se ut så här 5k12345.

Samma tillfälliga användarnamn kan användas för alla studier vid Öppna universitetet där det tillfälliga användarnamnet behövs.
Användarregler för datasystemen vid Helsingfors universitet

Hur man byter lösenord

Det tillfälliga användarnamnet beviljas för den tid som studierna pågår.

Lösenordet måste också bytas ut med ett års mellanrum.

Vanligaste problemen