Användartillståndet för universitetets datanät (AD-behörighet)

Igång med studierna.

AD-behörigheten är ett användartillstånd med vilket du kan logga in i Helsingfors universitets datasystem som kräver identifiering.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande AD-behörighet.

Studerande vid Öppna universitetet får AD-behörighet i samband med anmälningen, och behörigheten gäller så länge studierna pågår. Användarnamnets giltighetstid uppdateras alltid i och med att ett nytt studieavsnitt inleds eller när du anmäler dig på nytt. Vid en ny anmälan förlängs det tidigare användarnamnets giltighetstid automatiskt. It-behörigheter som avhämtats från Helsingfors universitets behörighetsexpedition förlängs inte automatiskt utan måste förlängas av studenten själv här (Förlängningen av användarnamn).

Tillståndet omfattar inte en e-postadress på domänen helsinki.fi och inte heller någon utskriftskvot. Tjänster till vad AD-behörighet behövs

Aktivering av användartillståndet för universitetets datanät (AD‑behörighet)
Byte av lösenord för AD‑behörigheten
Dina behörighetsuppgifter (AD)

Aktivering av användartillståndet för universitetets datanät (AD‑behörighet)

När användartillståndet går att aktivera meddelar Öppna universitetet den studerande om det per e‑post med anvisningar om hur det går till. Tillståndet kan aktiveras tidigast fem dagar innan studierna börjar.

Byte av lösenord för AD‑behörigheten

Användartillståndet beviljas för den tid studierna pågår.

Du måste byta ditt startlösenord (det lösenord du får med tillståndet) innan du kan logga in på tjänster som kräver identifiering.

Lösenordet måste bytas med ett års mellanrum. Du får en påminnelse per e‑post om att du ska byta eller förnya ditt lösenord.

Om du har glömt ditt lösenord eller om lösenordet är föråldrat får du ett nytt startlösenord från Helsingfors universitets tjänst.

Dina behörighetsuppgifter (AD)

Du kan kontrollera dina behörighetsuppgifter (användarnamnets giltighetstid m.m.) genom att logga in på sidan Uppgifter om användaren.

I tjänsten kan du koppla din e‑postadress till ditt användarnamn om du glömde göra det när du aktiverade lösenordet. De uppgifter du lägger till uppdateras före följande morgon.