Behörighet till Helsingfors universitets datasystem

Igång med studierna.

Alla studerande vid Öppna universitetet får behörighet till Helsingfors universitets datasystem (fd. AD-behörighet). Behörigheten används med hjälp av ett personligt användarnamn och lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.

Studerande vid Öppna universitetet får behörighet i samband med anmälningen, och behörigheten gäller så länge studierna pågår. Användarnamnet hålls lika under studier vid Helsingfors universitet. Användarnamnets giltighetstid uppdateras alltid i och med att ett nytt studieavsnitt inleds eller när du anmäler dig på nytt. Vid en ny anmälan förlängs det tidigare användarnamnets giltighetstid automatiskt. Behörigheter som avhämtats från Helsingfors universitets behörighetsexpedition förlängs inte automatiskt utan måste förlängas av studenten själv här (Förlängningen av användarnamn).

Behörigheten omfattar inte en e-postadress på domänen helsinki.fi och inte heller någon utskriftskvot. Tjänster till vad behörighet behövs

Aktivering av användarnamnet för universitetets datasystem
Byte av lösenord för behörigheten
Dina behörighetsuppgifter

Aktivering av användarnamnet för universitetets datasystem

När användarnamnet går att aktivera meddelar Öppna universitetet den studerande om det per e‑post med anvisningar om hur det går till. Användarnamnet kan aktiveras tidigast fem dagar innan studierna börjar.

Byte av lösenord för behörigheten

Behörigheten beviljas för den tid studierna pågår.

Du måste byta ditt startlösenord (det lösenord du får med behörigheten) innan du kan logga in på tjänster som kräver identifiering.

Lösenordet måste bytas med ett års mellanrum. Du får en påminnelse per e‑post om att du ska byta eller förnya ditt lösenord.

Om du har glömt ditt lösenord eller om lösenordet är föråldrat får du ett nytt startlösenord från Helsingfors universitets tjänst.

Dina behörighetsuppgifter

Du kan kontrollera dina behörighetsuppgifter (användarnamnets giltighetstid m.m.) genom att logga in på sidan Uppgifter om användaren.

I tjänsten kan du koppla din e‑postadress till ditt användarnamn om du glömde göra det när du aktiverade lösenordet. De uppgifter du lägger till uppdateras före följande morgon.