Ska du börja studera? Kursutbud Kundtjänst Kurser vid samarbetsinstitut Kontaktuppgifter

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen
Fabiansgatan 33
Tel. 02941 22244
studentinfo[ät]helsinki.fi
Närmare information

Tentamensbyrån
Närmare information

Personal

Användartillståndet för universitetets datanät (AD-behörighet) och de tjänster det används till

Kundtjänst. Foto: Päivi Leppänen

Aktivering av användartillståndet för universitetets datanät (AD‑behörighet)
Om du har haft en tidigare AD behörighet
Byte av lösenord för AD‑behörigheten
Dina behörighetsuppgifter (AD)
Tjänster till vad AD-behörighet behövs:
Lärmiljön Moodle
Oodi
Bibliotekens NELLI-portal
Universitetets wikitjänster
Universitetets besökarnät (HUPnet)
Arbetsstationer för studerande samt hemkatalog
Intranätet

AD-behörigheten är ett användartillstånd med vilket du kan logga in i Helsingfors universitets datasystem som kräver identifiering.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande AD-behörighet.

Studerande vid Öppna universitetet får AD-behörighet i samband med anmälningen, och behörigheten gäller så länge studierna pågår. Användarnamnets giltighetstid uppdateras alltid i och med att ett nytt studieavsnitt inleds eller när du anmäler dig på nytt. Vid en ny anmälan förlängs det tidigare användarnamnets giltighetstid automatiskt.

Tillståndet omfattar inte en e-postadress på domänen helsinki.fi och inte heller någon utskriftskvot.

Aktivering av användartillståndet för universitetets datanät (AD‑behörighet)

När användartillståndet går att aktivera meddelar Öppna universitetet den studerande om det per e‑post med anvisningar om hur det går till. Tillståndet kan aktiveras tidigast fem dagar innan studierna börjar.

Om du har haft en tidigare AD behörighet

Om du har slutfört dina studier vid Helsingfors universitet eller om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du begära ett nytt lösenord. Om du har glömt ditt användarnamn får du det samtidigt från Helsingfors universitets tjänst för nollställning av lösenord.

Byte av lösenord för AD‑behörigheten

Användartillståndet beviljas för den tid studierna pågår.

Du måste byta ditt startlösenord (det lösenord du får med tillståndet) innan du kan logga in på tjänster som kräver identifiering.

Lösenordet måste bytas med ett års mellanrum. Du får en påminnelse per e‑post om att du ska byta eller förnya ditt lösenord.

Om du har glömt ditt lösenord eller om lösenordet är föråldrat får du ett nytt startlösenord från Helsingfors universitets tjänst för nollställning av lösenord.

Dina behörighetsuppgifter (AD)

Du kan kontrollera dina behörighetsuppgifter (användarnamnets giltighetstid m.m.) genom att logga in på sidan Uppgifter om användaren.

I tjänsten kan du koppla din e‑postadress till ditt användarnamn om du glömde göra det när du aktiverade lösenordet. De uppgifter du lägger till uppdateras före följande morgon.

Obs! Användarnamnets giltighetstid uppdateras alltid i och med att ett nytt studieavsnitt inleds eller när du anmäler dig på nytt. Vid ny anmälan förlängs det tidigare användarnamnets giltighetstid automatiskt.

It-behörigheter som avhämtats från Helsingfors universitets behörighetsexpedition förlängs inte automatiskt utan måste förlängas av studenten själv här (Förlängningen av användarnamn).

Lärmiljön Moodle

Öppna universitetet har två lärmiljöer på nätet. Om kursen använder sig av lärmiljön Moodle, behöver du AD-behörighet för inloggningen. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde finns på ”De egna sidorna”.

Oodi

Oodi är ett informationssystem för studier och undervisning som utvecklats gemensamt av universiteten i Finland. Oodi är också Helsingfors universitets officiella studieregister. Studenternas Oodi-användargränssnitt är WebOodi.

Öppna universitetets studerande kan under studietiden kontrollera sina egna studieprestationer i WebOodi och beställa ett inofficiellt studieutdrag över sina studier.

  • WebOodi (Anvisning om användningen)

Bibliotekens NELLI-portal

Universitetets bibliotek har en sökportal, NELLI, där man kan söka information från olika vetenskapsområden i olika elektroniska källor. Genom NELLI hittar du lexikon, tidskrifter, e-böcker och referensdatabaser och fulltextdatabaser inom vetenskapsområden som finns representerade vid universitetet.

Huvuddelen av materialet som finns tillgängligt i NELLI har universitetet åtkomst till genom licensavtal. Användarna måste därför iaktta de villkor för användningen som ingår i avtalen. Villkoren för användningen av de olika materialen finns i NELLI i anslutning till materialet eller på bibliotekens sidor.

Alla material kan användas i universitetets nät. Du får tillgång till e-materialen om du loggar in på NELLI med din AD-behörighet om du inte är uppkopplad till universitetets nät. Om detta och andra sätt få tillträde finns anvisningar på NELLIs framsida.

VPN-kontakt
För att tillträde till vissa databaser krävs uppkoppling till Helsingfors universitets nät.
Förbindelse utanför universitet
Datatrafiken från Windows XP-datorer kommer att spärras frän och med den 1 April 2014

Universitetets wikitjänster

Wiki är en webbsida som produceras som nätverkssamarbete där användarna kan komplettera och bearbeta material direkt med webbläsaren.

Under vissa studieavsnitt genomförs grupparbeten på wikisidorna. Logga in med din AD-behörighet (Login with a Helsinki University account).

Universitetets besökarnät (HUPnet)

Om du vill använda din egen dator i universitetets lokaler kan du koppla upp dig på universitetets nät med HUPnet. HUPnet kan också användas trådlöst. Öppna webbläsaren och logga in med din AD-behörighet. Du behöver inte ladda ner något program.

Arbetsstationer för studerande samt hemkatalog

Du kan använda de arbetsstationer som är avsedda för universitetets studerande samt mikronätets (AD) hemkatalog. Din hemkatalog står till ditt förfogande endast under den tid studierna pågår och därför är det viktigt att du också sparar dina filer någon annanstans vid studiernas slut. Filerna i din hemkatalog raderas när studierna har avslutats.

Användartillståndet (AD-behörighet) för Öppna universitetets studerande omfattar inte någon utskriftskvot. Du kan ta utskrifter från arbetsstationerna med ett kopieringskort.

Intranätet

Intranätet (Flamma) är en del av Helsingfors universitets webbtjänster som är tredelade: Universitetets externa webbsidor, universitetets intranät och portalen helsinki.fi. I intranätet finns mycket nyttig information om Helsingfors universitet.