ÖPPNA UNIVERSITETETS NYHETSBREV 3/2009

Innehåll:
Anmälningarna till höstens kurser börjar
Öppna universitetet på Konstens natt
RSS-flödet håller dig uppdaterad om vad som händer på Öppna universitetet
Kontaktinformation

 

Anmälningarna till höstens kurser börjar

Anmälningarna till Öppna universitetets kurser som börjar på hösten inleds 17.8. och sker läroämnesvis. Utbudet av läroämnen och enskilda studieavsnitt är brett. På hösten börjar till exempel följande kurser på finska:

 • Eu-studier
  Studiehelheten EU-opinnot ger beredskap att arbeta med uppgifter med anknytning till unionen. Kurserna hjälper en också att förstå diskussionerna om EU. Studiehelheten belyser Europeiska unionen ur många olika vetenskapsgrenars synvinkel och erbjuder ett aktuellt och mångsidigt paket om vetenskapliga diskussioner som förs kring EU. Mer information [fi]
 • Ämnesstudier i ledarskap, ny studiehelhet!
  Vill du utvecklas till att bli en bra ledare? Vill du ha teorier som stöd till det praktiska arbetet? Kurserna i ledarskap, Johtamisen aineopinnot, ger en bra möjlighet att komplettera ledarfärdigheterna. Du kan välja de studieavsnitt som passar dig för det finns mycket valfrihet i studierna. Utbudet av de valfria kurserna har breddats och nya kurser är bl.a. kurserna Talous- ja Tietojohtaminen och Johtaminen ja organisaatiopsykologia. Mer information [fi]
 • Grunderna i addiktionsmedicin, en kursnyhet i september-oktober!
  På kursen behandlas rusmedelsbrukets effekter både ur medicinsk och ur samhällelig synvinkel. Bland annat tar man upp de fysiska och psykiska förändringar som bruket av rusmedel leder till, hur man känner igen missbruk av rusmedel, hur man blir beroende och hurdana neurologiska förändringar användningen av rusmedel orsakar. Mer information [fi]
 • Grundstudierna i specialpedagogik
  Kurserna i specialpedagogik ger pedagogisk beredskap att handla i praktiska pedagogik- och handledningssituationer där de konventionella metoderna inte är tillräckliga. Studierna lämpar sig till exempel för dem som arbetar med personer i behov av särskilt stöd. Mer information [fi]
 • Nyheter på svenska
  På svenska erbjuds två nya grundstudiehelheter, Statskunskap med förvaltning 25 sp och Rättsvetenskap 25 sp. Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Grundkurserna i statskunskap består av fyra studieavsnitt. I ämnet rättsvetenskap är det en av kurserna som är obligatorisk – resten väljer du själv enligt eget intresse.
  Mer information: Statskunskap med förvaltning    Rättsvetenskap

 

Öppna universitetet på Konstens natt

Öppna universitetet och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet ordnar ett gemensamt evenemang på Konstens natt fredag 21.8. kl. 18-19.30. Professor emerita Riitta Nikula berättar hur makten visar sig i den konst som finns i universitetets byggnader. Slutligen leder studerande i konsthistoria oss på en rundvandring i universitetets huvudbyggnad. Samling i foajén i universitetets huvudbyggnad (Unionsgatan 34) kl. 18. Fritt inträde, välkommen!

Mer information [fi]

 

RSS-flödet håller dig uppdaterad om vad som händer på Öppna universitetet

Du kan nu beställa ett RSS-flöde i Öppna universitetets webbtjänst om aktuella ärenden och plock ur kursutbudet. Med hjälp av flödet hålls du lätt uppdaterad om nyheter.
Mer information [fi]

 

Kontaktinformation

Helsingfors universitets Öppna universitet
PB 4 (Glogatan 7, Gloets affärscentrum)
00014 Helsingfors universitet
tfn (09) 191 28320
asiakaspalvelu@avoin.helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/avoin/oppna_universitetet