Kontaktuppgifter

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen
Fabiansgatan 33
Tel. 02941 22244
studentinfo[ät]helsinki.fi
Närmare information

Tentamensbyrån
Närmare information

Personal

Öppna universitetet, öppet för alla

Studera vid Öppna universitetet. Foton: Wilma Hurskainen

Aktuellt

Studier som börjar på hösten

Studier som börjar på hösten 2014

Du kan delta i många kurser på Soc & kom via Öppna universitetet, bl.a. en studiehelhet i socialt arbete i Vasa. Många av höstens kurser ordnas vid Öppna universitetets samabetsinstitut.

Aktuellt

Intranät Flamma

Öppna universitetet har nya webbsidor

Vi har uppdaterat våra webbsidor och nu finns vi också i universitets intranät Flamma.
Att studera vid samarbetsinstitut

Aktuellt

Helsingfors universitet