Kontaktuppgifter

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen
Fabiansgatan 33
Tel. 02941 22244
studentinfo[ät]helsinki.fi
Närmare information

Tentamensbyrån
Närmare information

Personal

Öppna universitetet, öppet för alla

Studera vid Öppna universitetet. Foto: Wilma Hurskainen

Vid Öppna universitetet kan du bekanta dig med universitetsstudier, avlägga studiehelheter eller studera av eget intresse. Öppna universitetet erbjuder studiemöjligheter för personer i alla åldrar, oberoende av utbildningsbakgrund.

Öppna universitetets undervisning motsvarar Helsingfors universitets examensfordringar. Studier som genomförts vid Öppna universitetet kan tillgodoräknas i en grundexamen; alla studieprestationer förs in i Helsingfors universitets studeranderegister.

Aktuellt

Studier som börjar på hösten

Studier som börjar på hösten 2014

Du kan delta i många kurser på Soc & kom via Öppna universitetet, bl.a. en studiehelhet i socialt arbete i Vasa. Många av höstens kurser ordnas vid Öppna universitetets samabetsinstitut.

Aktuellt

Kurser i näringslära. Foto: Ari Aalto HY

Kurser i näringslära på svenska

I höst anordnas tre kurser i näringslära på svenska. Kurserna är för alla som är intresserade av näringslära och som vill fördjupa sin kännedom om förhållandet mellan näring och hälsa.
Att studera vid samarbetsinstitut

Aktuellt

Helsingfors universitet