Kontaktuppgifter

PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Studentservicen
Fabiansgatan 33
Tel. 02941 22244
studentinfo[ät]helsinki.fi
Närmare information

Tentamensbyrån
Närmare information

Personal

Öppna universitetet, öppet för alla

Studera vid Öppna universitetet. Foto: Wilma Hurskainen

Vid Öppna universitetet kan du bekanta dig med universitetsstudier, avlägga studiehelheter eller studera av eget intresse. Öppna universitetet erbjuder studiemöjligheter för personer i alla åldrar, oberoende av utbildningsbakgrund.

Öppna universitetets undervisning motsvarar Helsingfors universitets examensfordringar. Studier som genomförts vid Öppna universitetet kan tillgodoräknas i en grundexamen; alla studieprestationer förs in i Helsingfors universitets studeranderegister.

Aktuellt

Studier som börjar på hösten

Studier som börjar på hösten 2014

Du kan delta i många kurser på Soc & kom via Öppna universitetet, bl.a. en studiehelhet i socialt arbete i Vasa. Många av höstens kurserna ordnas vid Öppna universitetets samabetsinstitut.
Att studera vid samarbetsinstitut

Aktuellt

Helsingfors universitet