29. C.L. Engelin Turkuun 1828 laatiman asemakaavan mukaisia mallikortteleita. (Piirros: Marjut Kirjakka).
[ sulje ]