luku 1 luku 2 luku3 luku4 luku 5 luku 6 luku 7

Lukijalle

Tervetuloa Helsingin Yliopiston avoimen yliopiston ja sosiologian laitoksen yhteistyössä julkaisemille Sosiaaliantropologian perusteet-sivuille!

Sosiaaliantropologia on sosiologian alaan kuuluva klassinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimus on voimakkaasti laajentumassa sekä Suomessa että maailmalla. Tätä verkkomateriaalia käytetään sekä avoimessa yliopistossa että sosiologian laitoksella sosiologian perusopintoihin kuuluvalla Sosiaaliantropologian johdantokurssilla, mutta se sopii luonnollisesti kaikille alasta kiinnostuneille.

Tämä materiaali pohjautuu johdantokursseilla käytettävään teokseen Eriksen T: Small Places, Large Issues - An Introduction to Social and Cultural Anthropology (second ed.), johon kannattaa tutusta yhdessä materiaalin kanssa. Materiaali jakautuu seuraavasti:

Luku 1. J0HDANTO perustuu Eriksenin kirjan lukuihin 1 & 3
Luku 2 .LYHYESTI ANTROPOLOGIAN HISTORIASTA perustuu Eriksenin kirjan lukuun 2
Luku 3. SOSIAALINEN PERSOONA: YKSILÖ JA YHTEISKUNTA perustuu Eriksenin kirjan lukuihin 4-6
Luku 4. TALOUS JA VAIHTO perustuu Eriksenin kirjanlukuihin 13 & 12
Luku 5. SUKULAISUUS perustuu Eriksenin kirjanlukuihin 7 - 9
Luku 6. POLITIIKKA perustuu Eriksenin lukuihin 10 & 11
Luku 7. RITUAALIT JA KOSMOLOGIAT perustuu Eriksenin lukuihin 14 & 15
Luku 8. GLOBAALI JA PAIKALLINEN perustuu Eriksenin kirjan lukuihin 16-19

Kirjallisuus

TEKIJÄT:

Käsikirjoitus

VTT Anna-Maria Tapaninen
Helsingin yliopisto Sosiologian laitos

www-suunnittelu ja toteutus

Janne Toivoniemi
Helsingin yliopisto Avoin yliopisto

Ohjelmointi

Jari Vanha-Eskola

Yleissuunnittelu

Reko Castrén
Helsingin yliopisto Avoin yliopisto

Tuotanto:
Helsingin Yliopiston sosiologian laitos

Helsingin yliopiston Avoin Yliopisto

Julkaistu 16.9.2003