Keskustelua ryhmien välisistä suhteista

Helsinki 5.11.2002

Professori Karmela Liebkind ja yliopistonlehtori VTT Jukka Tontti keskustelevat ryhmien välisistä suhteista sosiaalipsykologian näkökulmasta.

I Karmela Liebkind ja monikulttuurinen Suomi

Real Player      Media Player (n. 4 min.)

II Sosiaalinen identiteetti, stereotypiat ja ennakkoluulot

Osa 1
Real Player      Media Player (n. 7 min.)

Osa 2
Real Player      Media Player (n. 5 min.)

III Identiteettineuvottelut ja ryhmien väliset suhteet

Osa 1
Real Player      Media Player (n. 5 min.)

Osa 2
Real Player      Media Player (n. 14 min.)

IV Rasismi ja syrjintä

Real Player      Media Player (n. 11 min.)

V Tiedon soveltaminen käytäntöön

Real Player      Media Player (n. 12 min.)