Ravitsemustiede 15 ov
Error processing SSI file

SELEENI

Seleeni esiintyy

  • ruoka-aineissa orgaanisessa muodossa seleeniä sisältävissä aminohapoissa
  • ravintoainevalmisteissa epäorgaanisessa muodossa.

Imeytyminen ja aineenvaihdunta

Seleenin imeytyminen on tehokasta (>50 %), eikä se ole säädeltyä. Eri ruoka-aineiden sisältämän seleenin imeytymistehokkuus vaihtelee. Viljasta seleeni imeytyy tehokkaammin kuin eläinkunnan tuotteista.

Seleeniaineenvaihdunta on tiukan säätelyn alainen. Elimistön seleenitilan mukaan seleeni joko sitoutuu proteiiniin tai se erittyy virtsaan ja keuhkojen kautta. Seleeniproteiinien muodostus vähenee ja eritettävien seleenimuotojen muodostus lisääntyy seleenin saannin ollessa riittävää. Elimistössä seleeniä on arviolta 6-21 mg.

Tehtävät

Seleeniproteiineja on oletettu olevan 50-100. Toistaiseksi on eristetty seuraaviin tehtäviin osallistuvat proteiinit

Antioksidantti
Seleenientsyymi toimii antioksidanttina. Se muuttaa normaalin solutoiminnan aikana tai myrkyllisten yhdisteiden aineenvaihdunnassa syntyviä vapaita radikaaleja solulle vaarattomaan muotoon.

Kilpirauhashormonien toiminta
Seleeniä sisältävät proteiinit osallistuvat kilpirauhashormonien aktivointiin tai inaktivointiin (=tehdä tehottomaksi)

Elimistön puolustus
Seleeni sitoo myrkyllisiä raskasmetalleja kuten elohopeaa, lyijyä ja kadmiumia. Viimeaikoina seleeni on liitetty myös vastustuskyvyn muodostukseen.

Puute ja toksisuus

Seleenin kliinistä puutosoiretta nk. Keshan tautia, sydänlihaksen rappeumaa, tavataan seleeninpuutosalueilla Kiinassa lapsilla ja odottavilla äideillä. Mahdollisesti sairauden laukaisee jotkin virukset, kun elimistön seleeni- ja mahdollisesti myös E-vitamiinitila on heikko.

Seleenin puute heikentää seleenientsyymien aktiivisuutta ja myös kilpirauhashormonien aineenvaihduntaa. Seleenin- ja jodin yhdistetty puute laukaisee vakavamman kilpirauhasen vajaatoiminnan (hypotyroidismin) kuin jodin puute yksinään aiheuttaisi. Mahdollisesti myös vastasyntyneiden kääpiökasvuisuus (kretinismi) aiheutuu näiden kahden kivennäisaineen puutoksesta.

Riittämätön seleenin saanti on liitetty lisääntyneeseen sydänkuolemien ja useiden syöpätautien ilmaantuvuuteen. Kuitenkaan riittävää näyttöä ei ole suurten seleeniannosten suojaavasta vaikutuksesta.

Seleenin turvallisen saannin ja myrkyllisen annoksen välinen ero on muita hivenaineita pienempi. Seleeni on elimistölle myrkyllinen.

Pitkäaikainen noin 5 mg:n päivittäinen annos aiheuttaa myrkytystilan, selenoosin. Sen oireina ovat tukan lähtö, kynsivauriot, iho-oireet, hampaiden irtoaminen ja hermostolliset muutokset.

Akuutin myrkytystilan aiheuttaa noin 40 mg:n päivittäinen seleeniannos. Suurin turvallinen seleenin saanti aikuiselle on 300-350 µg/vrk. Seleenin liikasaannin voi tunnistaa valkosipulin hajuisesta hengityksestä, vaikka ei olisi syönyt valkosipulia.

edelliselle sivulle   Seuraavalle sivulle