Kieliopinnot

Tutkintoon vaadittavat kieliopinnot

Muut kieliopinnot

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat oppia vieraita kieliä ja tutustua muiden maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kielitaidosta on hyötyä mm. työelämässä ja matkailun saralla, ja lisäksi myös esimerkiksi yliopisto-opinnoissa, joihin usein kuuluu vieraskielistä kirjallisuutta.

Lisätietoja kieliopinnoista:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

TUTKINTOON VAADITTAVAT KIELIOPINNOT

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vieras kieli ovat osa yliopiston ns. pakollisia kieliopintoja. Ne ovat luonteeltaan yleissivistäviä, muita opintoja tukevia opintoja. Tutkintoon vaadittavat kieliopinnot ovat tiedekuntakohtaisia. Kursseilla käsitellään mm. eri tieteenalojen aineistoja ja niiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia riittävä kielitaito sekä opintojen ajaksi että tutkinnon jälkeiseen työelämään. Kielikurssien lähtötason ja tavoitetason sekä kielitaidon tason kuvaamiseen käytetään nykyään yleisesti Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa (A1–C2).
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset
Tietoa tutkintoon vaadittavista kieliopinnoista eri tiedekunnissa

Hyväksytty suoritus kielikursseilla edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

ENGLANTI

Englanti - Oppiaineen esittely

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) (3 op)
- English Academic and Professional Skills: Reading, Writing and Discussion for Students of Arts, Behavioural and Social Sciences
Lähtötaso: B2
Opetusta 42 t lähiopetuksena + tehtäviä

Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) (2 op) - English Academic and Professional Skills: Discussion and Writing for Students of Arts
Lähtötaso: B2. Tekstinymmärtämistä sisältävää englannin kurssia suositellaan suoritettavaksi ennen tätä kurssia.
Opetusta 28 t lähiopetuksena + tehtäviä

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Toinen kotimainen kieli - Oppiaineen esittely

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (5 op) (hum.)
Opetusta 56 t lähiopetuksena + suullinen ja kirjallinen koe

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (5 op) (oik.)
Opetusta 56 t lähiopetuksena+ suullinen ja kirjallinen koe

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (4 op) (valt.)
Opetusta 56 t lähiopetuksena + suullinen ja kirjallinen koe

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (3 op) (käytt.)
Opetusta 42 t lähiopetuksena + suullinen ja kirjallinen koe

Lähtötaso:B1


MUUT KIELIOPINNOT

Yliopistotutkintoon voi myös sisällyttää muita kielikursseja valinnaisina kieliopintoina. Ne eivät korvaa tutkintoon vaadittavia kieliopintoja.

Hyväksytty suoritus kielikursseilla edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

Alla tarkemmin esiteltyjen kurssien lisäksi on mahdollista järjestää eri kielten kertauskursseja ja keskustelukursseja esim. Italian keskustelukurssi 2 op, Venäjän suullisen taidon kurssi 2 op.

ENGLANTI

Englanti - Oppiaineen esittely

EAPS-tukikurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op
Opetusta 42 t lähiopetuksena + tehtäviä

ESPANJA

Espanja - Oppiaineen esittely

Espanjan alkeiskurssi 1 ja 2 (3 op + 3 op) Opetusta 48 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

Espanjan jatkokurssi 1 ja 2 (3 op + 3 op) Opetusta 44 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

ITALIA

Italia - Oppiaineen esittely

Italian alkeiskurssi 1 ja 2 (3 op + 3 op) Opetusta 48 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

Italian jatkokurssi 1 + 2 (3 op + 3 op) Opetusta 48 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

RANSKA

Ranska - Oppiaineen esittely

Ranskan alkeiskurssi 1 ja 2 (3 op + 3 op) Opetusta 42 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

Ranskan jatkokurssi 1 ja 2 (3 op + 3 op) Opetusta 42 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

RUOTSI

Ruotsi - Oppiaineen esittely

Ruotsin valmennuskurssi (2 op) Opetusta 28 t lähiopetuksena + koe

SAKSA

Saksa - Oppiaineen esittely

Saksan alkeiskurssi 1 ja 2 (4 op + 4 op) Opetusta 52 t lähiopetuksena/kurssi + opettajan ilmoittamat suoritukset

Saksan jatkokurssi 1 (4 op) Opetusta 52 t lähiopetuksena + opettajan ilmoittamat suoritukset

Saksan jatkokurssi 2 (4 op) Opetusta 50 t lähiopetuksena + opettajan ilmoittamat suoritukset

VENÄJÄ

Venäjä - Oppiaineen esittely

Venäjän alkeiskurssi 1 ja 2 (4 op + 4 op) Opetusta 50 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet

Venäjän jatkokurssi 1 ja 2 (4 op + 4 op) Opetusta 50 t lähiopetuksena/kurssi + kokeet