Kieliopinnot

Tutkintoon vaadittavat kieliopinnot

Muut kieliopinnot

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat oppia vieraita kieliä ja tutustua muiden maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kielitaidosta on hyötyä mm. työelämässä ja matkailun saralla, ja lisäksi myös esimerkiksi yliopisto-opinnoissa, joihin usein kuuluu vieraskielistä kirjallisuutta.

TUTKINTOON VAADITTAVAT KIELIOPINNOT

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vieras kieli ovat osa yliopiston ns. pakollisia kieliopintoja. Ne ovat luonteeltaan yleissivistäviä, muita opintoja tukevia opintoja. Tutkintoon vaadittavat kieliopinnot ovat tiedekuntakohtaisia. Kursseilla käsitellään mm. eri tieteenalojen aineistoja ja niiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia riittävä kielitaito sekä opintojen ajaksi että tutkinnon jälkeiseen työelämään. Kielikurssien lähtötason ja tavoitetason sekä kielitaidon tason kuvaamiseen käytetään nykyään yleisesti Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa (A1–C2).
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset
Tietoa tutkintoon vaadittavista kieliopinnoista eri tiedekunnissa

Hyväksytty suoritus kielikursseilla edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

ENGLANTI

Englanti - Oppiaineen esittely

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) (3 op)
- English Academic and Professional Skills: Reading, Writing and Discussion for Students of Arts, Behavioural and Social Sciences
Lähtötaso: Lukion kielen englannin pitkä oppimäärä/B2
Kurssikuvaus

Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) (2 op) - English Academic and Professional Skills: Discussion and Writing for Students of Arts
Lähtötaso: Lukion kielen pitkä oppimäärä/B2. Tekstinymmärtämistä sisältävää englannin kurssia suositellaan suoritettavaksi ennen tätä kurssia.
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (3 op)
 • opetusta 42 t lähiopetuksena
 • jatkuva arviointi, arvostelu: hyväksytty-hylätty
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (2 op)
 • opetusta 28 t lähiopetuksena
 • jatkuva arviointi, arvostelu: hyväksytty-hylätty
20 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Toinen kotimainen kieli - Oppiaineen esittely

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (5 op) (hum.)
Lähtötaso: B1
Kurssikuvaus

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (5 op) (oik.)
Lähtötaso: B1
Kurssikuvaus

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (4 op) (valt.)
Lähtötaso: B1
Kurssikuvaus

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (3 op) (käytt.)
Lähtötaso:B1
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito  (oik.) (5 op)
 • opetusta 70 t lähiopetuksena
 • kirjallinen ja suullinen tentti
 • Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä.Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito. Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1.
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito  (hum.) (5 op)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) (4 op)

 • opetusta 56 t lähiopetuksena
 • kirjallinen ja suullinen tentti
 • Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito. Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1.
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (3 op)
 • opetusta 42 t lähiopetuksena
 • kirjallinen ja suullinen tentti
 • Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito. Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1.
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi


MUUT KIELIOPINNOT

Yliopistotutkintoon voi myös sisällyttää muita kielikursseja valinnaisina kieliopintoina. Ne eivät korvaa tutkintoon vaadittavia kieliopintoja.

Hyväksytty suoritus kielikursseilla edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

Alla tarkemmin esiteltyjen kurssien lisäksi on mahdollista järjestää eri kielten kertauskursseja ja keskustelukursseja esim. Italian keskustelukurssi 2 op, Venäjän suullisen taidon kurssi 2 op.

ENGLANTI

Englanti - Oppiaineen esittely

Valmentava kurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op
Lähtötaso: A2–B1
Kurssikuvaus

Suoritustapa:
Opetusta 42 t lähiopetuksena + oppimispäiväkirja. Ei loppukoetta. Arvostelu: hyväksytty-hylätty.

Kustannukset oppilaitokselle:

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

ESPANJA

Espanja - Oppiaineen esittely

Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Espanjan alkeiskurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Espanjan jatkokurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Espanjan jatkokurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • opetusta 48 t lähiopetuksena
 • tehtäviä
 • tentti, arvostelu: hyväksytty-hylätty
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

ITALIA

Italia - Oppiaineen esittely

Italian alkeiskurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Italian alkeiskurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Italian jatkokurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Italian jatkokurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta Opintomaksut Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • opetusta 48 t lähiopetuksena
 • tehtäviä
 • tentti, arvostelu: hyväksytty-hylätty
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

RANSKA

Ranska - Oppiaineen esittely

Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Ranskan alkeiskurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Ranskan jatkokurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Ranskan jatkokurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • opetusta 42 t lähiopetuksena
 • tehtäviä
 • tentti, arvostelu: hyväksytty-hylätty
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

RUOTSI

Ruotsi - Oppiaineen esittely

Ruotsin valmennuskurssi (2 op)
Kurssikuvaus

Suoritustapa: Opetusta 28 t lähiopetuksena + tentti. Arvostelu: hyväksytty-hylätty.

Kustannukset oppilaitokselle:

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

SAKSA

Saksa - Oppiaineen esittely

Saksan alkeiskurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Saksan alkeiskurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Saksan jatkokurssi 1 (3 op)
Kurssikuvaus

Saksan jatkokurssi 2 (3 op)
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • opetusta 48 t lähiopetuksena
 • kirjoitustehtäviä
 • välikoe
 • tentti, arvostelu: hyväksytty-hylätty
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

VENÄJÄ

Venäjä - Oppiaineen esittely

Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)
Kurssikuvaus

Venäjän alkeiskurssi 2 (4 op)
Kurssikuvaus

Venäjän jatkokurssi 1 (4 op)
Kurssikuvaus

Venäjän jatkokurssi 2 (4 op)
Kurssikuvaus

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • opetusta 48 t lähiopetuksena
 • kirjallisia ja suullisia tehtäviä
 • tentti, arvostelu: hyväksytty-hylätty
opintojakso 30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Benita Skogberg, p. 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi