Kokemuksia verkko-opiskelusta ulkomailla – Karolina Karlqvist

Opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon. Kuva: Linda Tammisto

Karolina Karlqvist sai kasvatustieteen opinnoista uusia näkökulmia opettajan työhön

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkko-opiskelu sopii hyvin myös ulkomailla asuville. Opinnot ovat täysin etäopintoja eli lähiopetusta ei ole ollenkaan. Karolina Karlqvistille Avoimen opinnot antoivat mahdollisuuden opiskella Ranskassa asuessa.

Karolina on aiemmin suorittanut maisterin tutkinnon espanjankielisestä kirjallisuudesta. Miehen työ vei perheen Ranskaan, jossa he ovat asuneet nyt kolme vuotta. Perheen neljä lasta ovat pitäneet kotiäitinä olleen Karolinan kiireisenä, mutta hän kaipasi silti omaa tekemistä ja uudenlaisia haasteita.

”Haaveenani on aikanaan pätevöityä opettajaksi”, Karolina kertoo. ”Muutamme luultavasti jossain vaiheessa takaisin Suomeen, ja se oli yksi syy, miksi halusin alkaa opiskella Suomessa. Olen tehnyt aiemmat opintoni ulkomailla, joten esimerkiksi tieteellisen tekstin kirjoittaminen suomeksi oli aluksi haasteellista. Toivoinkin Avoimen yliopiston opinnoista harjaannusta myös kirjoittamiseen.”

Verkko-opiskelu sopii aikuisopiskelijalle

Karolinan mielestä verkko-opiskelu sopii aikuisopiskelijalle. ”Opiskelu voi tosin olla yksinäistä”, hän toteaa. ”On tärkeää tietää, millä tavalla itse parhaiten oppii ja tehdä suunnitelmansa sen mukaan”. Karolinan opiskelu perhe-elämän rinnalla on sujunut hyvin nyt kun hän on vielä kotona. ”Opiskelu töiden rinnalla oli minulle paljon haasteellisempaa”, hän kertoo. ”Suorittaessani kasvatustieteen opintoja olin samalla töissä opettajana sekä koordinaattorina koulutuspalveluja myyvässä yrityksessä. Silloin aikataulujen sovittelu oli haaste.”

Karolina on opiskellut kasvatustieteen perusopintojen lisäksi verkkoviestinnän perusopinnot sekä verkko-opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Hän pitää verkko-opetukseen liittyviä opintoja erittäin hyödyllisinä. ”Kurssilta sai uusia näkökulmia opetukseen ja opettaja oli erinomaisen hyvä”, Karolina kertoo. ”Tällaisia kursseja pitäisi olla enemmän. Ehkä opetan itsekin jatkossa verkossa”.

Yksi verkko-opiskelun suurimpia haasteita on Karolinan mielestä kirjojen hankkiminen. Hän onkin yleensä hankkinut kirjat Suomesta jo etukäteen, joko ostanut tai lainannut kirjastosta. Monia kirjoja on joutunut ostamaan. Opiskelijapalvelut sen sijaan ovat sujuneet aina hyvin ja asiat on pystynyt hoitamaan joustavasti verkon kautta.

Kaiken kaikkiaan verkko-opiskelu toimii Karolinan mielestä hyvin erityisesti silloin, kun itse asuu etäällä opiskelupaikkakunnasta. ”Tavoitteeni oppia kirjoittamaan tieteellistä tekstiä toteutui hyvin”, hän sanoo. ”Perusopinnot menivät oppiessa, mutta nyt opiskelu on jo helpompaa ja tulevaisuudessa tähtään opettajan tehtäviin Suomessa”.

Lisätietoa

(julkaistu 30.3.2009)


 

Opiskelijablogi

Opiskelijana opistossa

Ajankohtaista

Haetko yliopistoon?

Tietoa muualla