Verkko-opinnot – opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta?

Opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon. Kuva: Linda Tammisto

 • Haluatko opiskella kotonasi tai työpaikallasi?
 • Estääkö työsi tai elämäntilanteesi osallistumisen säännölliseen luento-opetukseen?
 • Asutko kaukana pääkaupunkiseudusta tai ulkomailla?
 • Pidätkö itsenäisestä työskentelystä?
 • Onko verkko sinulle sopiva oppimisympäristö?

Verkko-opiskelussa on joitakin erityispiirteitä. Ne on hyvä huomioida, kun punnitset, sopivatko verkko-opinnot sinulle.

Voiko opiskella missä vain ja milloin vain?
Verkko-opiskelu on itsenäistä vaan ei yksinäistä
Kirjoittaminen korostuu verkko-opiskelussa
Millaisia ohjelmia ja laitteita verkko-opiskelu edellyttää?
Tenttejä perinteisesti tai verkossa
Opiskelu ulkomailta
Lisätietoa

Voiko opiskella missä vain ja milloin vain?

"Itsenäinen ja omassa tahdissa opiskelu sopii nyt minulle. Teen opiskeluja työn ohessa, joten on hienoa kun verkossa voi olla vaikka aamukuudelta tai yöllä."

Omassa nojatuolissa opiskelua verkossa. Piirros: Ulla Jokila, Kuva: Päivi Leppänen

Verkko-opiskelu on mahdollista mistä vain, missä voit käyttää säännöllisesti tietokonetta verkkoyhteydellä.

Verkko-opinnot ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta aikataulutettuja: tehtävillä on tietyt palautuspäivämäärät, verkkokeskustelut käydään tietyn ajan puitteissa ja tenteillä on tietyt päivänsä.

Aikaan sidottuja ovat myös verkkokokousympäristössä pidettävät vuorovaikutteiset luennot ja suulliseen työskentelyyn perustuvat ryhmäistunnot.

Jokainen opiskelija valitsee itselleen sopivan työskentelyrytmin ja -ajan kurssin yleisen aikataulun puitteissa.

Verkko-opinnoissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Verkko-opiskelu on itsenäistä vaan ei yksinäistä

"Verkkokeskustelut ovat yksi parhaista osista opinnoissa! Niissä saa häpeämättä kysyä toisten mielipidettä opintoihin ja saa samalla itse uutta pontta opiskeluun, kun tietää, ettei muillakaan aina ihan helppoa ole."

Verkko-opiskelusta suuri osa on työskentelyä itsenäisesti ja yksin tietokoneen ja kirjojen ääressä.

Itsenäinen työskentely ilman vuorovaikutusta kasvokkain vaatii enemmän itsekuria ja määrätietoisuutta. Verkossa opiskelun ei kuitenkaan tarvitse olla yksinäistä. Kommunikoimalla aktiivisesti muiden kurssilaisten kanssa voi itse vaikuttaa ryhmäytymiseen ja yhteisyyden tunteen luomiseen. Jokaisella kurssilla on yleinen keskustelualue, jossa voi tuoda esiin opintoihin ja oppiaineeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja.

Kirjoittaminen korostuu verkko-opiskelussa

"Oppimisen kannalta verkkoympäristö on mielestäni parempi kuin luennot, koska opin parhaiten itse tekemällä. "

"Verkko-opiskelu onkin ehkä juuri kirjoittamisen vuoksi aktiivisempaa kuin luennoilla istuminen. "

Verkossa viestintä on useimmiten tekstipohjaista, joten kirjoittaminen korostuu enemmän kuin perinteisessä luokkahuoneopetuksessa.

Monet verkkokurssien tehtävistä ovat samantyyppisiä kuin muussa yliopisto-opiskelussa. Usein osa tehtävistä lähetetään kurssin keskustelualueelle tai muulle julkiselle alueelle, jossa ne ovat kurssilaisten nähtävissä, kommentoitavissa ja opittavissa. Opettaja antaa tehtävistä palautteen henkilökohtaisesti jokaiselle opiskelijalle tai yhteispalautteena.

Kursseilla voi olla myös monivalintatehtäviä, oppimispäiväkirjoja tai seminaaritöitä.

Useimmiten keskustelut ovat ns. eriaikaisia, jolloin tehtävälle varatun ajan puitteissa voi omaa puheenvuoroaan muotoilla rauhassa ja toisten puheenvuoroja kommentoida silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Verkkokokousympäristö mahdollistaa myös samanaikaisen suullisen keskustelun.

Opiskelun taidot/Kirjalliset tehtävät
Kehity lukijana ja kirjoittajana
Kirjallinen ilmaisu -itseopiskelumateriaali

Millaisia ohjelmia ja laitteita verkko-opiskelu edellyttää?

Avoimen yliopiston verkkokurssien opiskeluympäristö on helppokäyttöinen ja selkeä, joten siinä pärjää tietokoneen käytön perustaidoilla. Oppimisympäristöön kirjaudutaan Helsingin yliopiston tietoverkon käyttöluvalla eli AD-luvalla. Luvan aktivointi edellyttää vahvaa tunnistautumista.

 • Perusedellytyksenä on, että voit käyttää säännöllisesti tietokonetta, jossa on verkkoyhteys.
 • Hitaammat modeemiyhteydet riittävät; poikkeuksena kurssit, joilla työskennellään verkkokokousympäristössä.
 • Tehtävien kirjoittamiseen tarvitset käytännössä lisäksi tekstinkäsittelyohjelman. Jos kurssilla tarvitaan erityisohjelmia, siitä kerrotaan opinto-ohjelmassa.
 • Työpaikkojen ja yhteisöjen koneille asennetut palomuurit ja muut tietoturvallisuutta lisäävät ohjelmat saattavat vaikeuttaa verkkokursseilla käytettävien työkalujen ja materiaalien toimintaa.

Joillakin kursseilla käytetään verkko-oppimisympäristön lisänä verkkokokousympäristöä (Adobe Connect).

Verkkokokousympäristö (AC): Ohjeet opiskelijalle

Tenttejä perinteisesti tai verkossa

"Verkossa tehtävät tentit ovat olleet positiivinen kokemus ja on hyvä, että ne mahdollistavat avoimen opinnot kaikille paikkakunnasta ja maasta riippumatta. "

Opiskeluun voi sisältyä perinteisiä kirjatenttejä tai verkkotenttejä. Opintomaksuun sisältyvät tenttikerrat ja -ajat löytyvät opinto-ohjelmasta. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

Verkkokursseilla tenttiminen tapahtuu yleensä verkon välityksellä Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotentissä opiskelijalla on käytettävissä opintojakson materiaali sekä verkon tietolähteet. Tenttikysymykset ovat usein laajoja ja soveltavia. Opiskelijan täytyy valmistautua tenttiin hyvin, sillä arvostelussa opettaja edellyttää opiskelijalta usein mm. tiedon soveltamista tai vertailuja. Verkkotentin alkamisajankohtana tentin vastaustila aukeaa ja opiskelija pääsee katsomaan kysymykset. Tenttivastauksen voi kirjoittaa suoraan oppimisympäristön vastaustilaan tai sen voi kirjoittaa ensin tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioida sen jälkeen vastaustilaan. Useissa verkkotenteissä tarvitaan tentin salasana, joka lähetetään Omat sivut -palveluun ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen pari päivää ennen tenttiä.

Perinteisessä kirjatentissä opiskelija tenttii kirjallisuuden valvotuissa tilaisuuksissa. Avoin yliopisto pyrkii järjestämään pyynnöstä tentin seuraaville paikkakunnille: Helsinki, Jyväskylä, Joensuu, Lahti, Lappeenranta, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Oulu. Uusintatentit järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä. Opiskelija voi halutessaan tenttiä muullakin paikkakunnalla, jolloin hänen on itse sovittava valvonnasta kansalais-/työväenopiston, kesäyliopiston tms. kanssa ja maksettava mahdolliset valvontakulut. Tenttiä voi myös ulkomailla, ks. ohjeet Opiskelu ulkomailta.

Tarkemmat tenttiohjeet löydät kurssin verkko-oppimisympäristöstä.

Avoimen yliopiston tenttimisoppaassa on annettu vinkkejä mm. tenttiin valmistautumiseen ja tenttitilanteessa kirjoittamiseen.

Opiskelu ulkomailta

"Koska asun ulkomailla, opiskelu internetin kautta on helppoa. Oppikirjat olen hankkinut aina Suomessa käydessäni ja internetistä on löytynyt tosi paljon meidän alan materiaaleja ja julkaisuja. "

Verkko-opintoihin voi yleensä osallistua myös ulkomailta. Huomioi:

 • Ulkomaisen pankin kautta maksaminen saattaa joskus hidastaa maksutietojen saapumista.
 • Kirjallisuuden hankkiminen voi viedä aikaa. Suomessa asuvat omat yhteyshenkilöt voivat olla avuksi. Kirjoja löytyy myös verkkokaupoista.
 • Avoin yliopisto järjestää kirjallisuustenttejä myös ulkomaille.

Tentin valvonnan opiskelija sopii itse esim. lähetystöön, konsulaattiin tai muuhun Suomen edustustoon, Suomi-instituuttiin, Suomi-kouluun tai paikalliseen yliopistoon, ja maksaa mahdollisen valvontapalkkion. Opiskelija ilmoittaa valvojan yhteystiedot tenttipalveluun, josta lähetetään kysymykset ja muu tenttimateriaali sähköpostilla. Koska lähetystöt eivät yleensä palvele tenttiasioissa lauantaisin, tentin voi sopia edelliselle päivälle perjantaiksi virka-aikana suoritettavaksi. Eri aikavyöhykkeellä asuvien on mahdollista sopia verkkotentin ajankohdasta. Tentteihin ilmoittautumisohjeet ovat kurssisivuilla.

Kokemuksia verkko-opiskelusta ulkomailla:

Lisätietoa

Verkko-opintojen opintotarjonta -sivulta näet, mitä verkossa voi tällä hetkellä opiskella. Kun olet löytänyt sinua kiinnostavan opinto-ohjelman, perehdy huolella sen kuvaukseen, suoritustapoihin ja ilmoittautumiseen.

Jokaiselle kurssille on laadittu verkkoon opiskeluopas, jossa kerrotaan opintojen sisällöistä, tavoitteista ja suoritustavoista sekä annetaan opiskelutaitoihin liittyvää ohjausta.

Millaisia avoimen yliopiston verkkokurssit ovat?

Opiskelun taidot/Tentit
Opiskelijapalvelut/Tentit
Opiskelun taidotTaitoa tiedonhakuun
Opiskelijapalvelut/Ilmoittautuminen
Opiskelijapalvelut/Maksut
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lainaukset verkko-opiskelukyselystä (kevät 2008)


 

Opiskelijablogi

Opiskelijana opistossa

Ajankohtaista

Haetko yliopistoon?

Tietoa muualla