Opintotarjonta oppiaineittain Uusi opintotarjontapalvelu Poimintoja opetuksesta NYT! Opinto-oppaat Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Opiskelijaneuvonta
Fabianinkatu 33
Puh. 02941 22244
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Opintojen ohjaus
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot

Espanja: kurssikuvaukset

Opinto-ohjelmissa on ilmoittautumisohjeet sekä tiedot opintojen sisällöistä, maksuista, ajoista, paikoista, toteuttajasta jne. Kuva: Päivi Leppänen

Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)

Lähtötaso: -

Tavoite:

 • tutustua espanjan kielen perusteisiin
 • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta.

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, tavallisimmat ajanmääreet, ruoka, matkustaminen, vaatetus.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op

Lähtötaso: A1 (alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot)

Tavoite:

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • menneistä tapahtumista kertominen
 • mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen
 • tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin.

Aihepiirit: mm. maantuntemus, taide, harrastukset, Espanjan lähihistoria, elokuva.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A1–A2) 3 op

Lähtötaso: A1–A2 (alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot)

Tavoite:

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit)
 • menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen
 • laajempi espanjankielisen maailman tuntemus
 • kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa
 • itsensä ilmaiseminen vaivattomammin.

Aihepiirit: työskentely ja opiskelu ulkomailla, nyky-yhteiskunta, ruokakulttuuri.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op

Lähtötaso: A 2 (jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot)

Tavoite:

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
 • verbien taivutusmuotojen osaaminen
 • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta 
 • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
 • taito keskustella monista aihepiireistä.

Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset, kulttuurielämä, terveys ja ympäristö.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet 

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.


 

Opiskelijablogi

Ajankohtaista