Kielioppitehtäviä

Kielioppitehtävä 6

Kielioppitehtävä 7

3. Relatiivilauseet

Relatiivilause on sivulause, jonka aloittaa relatiivipronomini (who, whose, which, that) ja jolla on päälauseessa pääsana eli korrelaatti, johon se viittaa. Huomaa, että which voi viitata kokonaiseen lauseeseen. Seuraavassa sivulause on alleviivattu ja korrelaatti on lihavoitu.

Professor Jones conducted the experiment which was considered highly successful.

Professor Jones employed young students as research assistants, which was considered a mistake.

Janet met Bertrand Russell, whose work on philosophy she had studied eagerly.

They used the methods that were available at the time.

Kiinteä relatiivilause määrittää korrelaattia siten, että se on päälauseen merkityksen kannalta välttämätön:

I met the woman who composed the best modern symphony.

Irrallinen relatiivilause antaa lisätietoa korrelaatista selittämällä sitä, mutta ei ole välttämätön sen tunnistamiseksi. Irrallinen relatiivilause erotetaan korrelaatista pilkulla:

I met Mary Jones, who went to university with me.

Prepositio voi esiintyä ennen relatiivipronominia. Tavallisesti se kuitenkin sijoitetaan lauseen loppuun, jolloin relatiivipronominin voi jättää pois:

The hotel at which we stayed was very pleasant.

The room (which )we stayed in faced the sea.

This is the university (that) she works at.

That-pronominia voidaan käyttää korvaamaan pronomineja which ja who kiinteissä relatiivilauseissa.

The article which/that I wrote last week will be published in Annales Botanicii Fennici.

The girl who/that is playing the piano is my sister.

Seuraavissa esimerkeissä relatiivipronomini ei ole relatiivilauseen subjekti, vaan sillä on eri subjekti (we, I, the dog), jolloin pronominin voi jättää pois. Vertaa näitä viimeiseen esimerkkilauseeseen, jossa who määritetään sivulauseen subjektiksi.

The boy we met in August on our holiday was from England.

The play I like most is As You Like It by William Shakespeare.

The boy the dog ran towards was Roy Jenkins.
Vrt. The girl who is playing the piano is my sister.

What pitää sisällään korrelaatin. Se voidaan suomentaa "se, mitä". Pronominia that käytetään, kun korrelaattiin sisältyy all, any(thing), every(thing), no(thing), some(thing), none, few, little, only.

What you say is true.

All (that) you say is true.