Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto - Ikäihmisten yliopisto
 

Työnjako

Ikäihmisten yliopisto-opetuksen suunnittelu ja toteutus perustuu seuraavaan työnjakoon yhteistyöorganisaatioiden ja Ikäihmisten yliopiston välillä:

Yhteistyöorganisaatio (esimerkiksi opisto, vanhusten palvelukeskus tai yhdistys):

 • suunnittelee opetuksen, rekrytoi opettajat ja vastaa toiminnan kustannuksista
 • huolehtii Ikäihmisten yliopistotoiminnan perusperiaatteiden toteutumisesta opetuksen suunnittelussa ja opetuksessa
 • toimittaa opetusohjelman ennen opetuksen alkamista Ikäihmisten yliopistoon
 • huolehtii opetuksen käytännön järjestelyistä
 • määrittelee ja perii opiskelijoilta osallistumismaksut
 • tiedottaa ja markkinoi opetusta alueellaan
 • toimittaa lukukausittaiset toimintatilastot Ikäihmisten yliopistoon
 • maksaa Ikäihmisten yliopistolle yhteistyömaksuna 150 € lukuvuodessa.

Ikäihmisten yliopisto:

 • antaa tukea ja ohjausta toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • toimittaa opetusohjelmat Avoimen yliopiston johtokunnan hyväksyttäviksi ja varmistaa näin opetuksen yliopistollisen laadun
 • antaa yhteistyöorganisaatioille oikeuden käyttää toiminnasta Ikäihmisten yliopiston nimeä
 • huolehtii yhteistyöorganisaation opetusohjelman ja yhteystietojen näkyvyydestä opinto-oppaassa ja Avoimen yliopiston www-sivuilla Ikäihmisten yliopistolle varatussa osiossa
 • toimittaa Ikäihmisten yliopiston opinto-oppaita yhteistyöorganisaatioiden käyttöön
 • huolehtii oppimateriaalien toimittamisesta sekä uusien materiaalien hankkimisesta opintopiirien käyttöön
 • huolehtii opintoihin liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta yhteistyöverkostolle
 • järjestää yhteistyöverkostolle tapaamisia vähintään kerran lukuvuodessa
 • edustaa yhteistyöverkostoa Ikääntyvien yliopistotoiminnan valtakunnallisessa neuvottelukunnassa.