Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2013

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän mukaan
Opiskelijat sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 70 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 38 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2013 opintoja 91 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 49 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 15 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 26 oppiaineessa.

Opetusta järjestettiin yhteensä 32 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 72,4 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 15,3 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 17 662 opiskelijaa. Summa on ns. nettoluku eli eri henkilöiden yhteenlaskettu määrä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 96 428.

Opiskelijat iän mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

2013

   –24

4750 26,9 %

25–29

3356 19,0 %

30–39

4788 27,1 %

40–49

2702 15,3 %

50–59

1485 8,4 %

60–

581 3,3 %

Yhteensä

17662 100,0 %

 

Opiskelijat sukupuolen mukaan

Kaavio kuvaa netto-opiskelijamäärää.

 

2013

Miehiä

4318 24,4 %

Naisia

13344 75,6 %

Yhteensä

17662 100,0 %

 

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaavio kuvaa netto-opiskelijamäärää.

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

Lukumäärä

Osuus

Ei tutkinto-
opiskelija

12994

73,6 %

Tutkinto-opiskelija

4668

26,4 %

Yhteensä

17662

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

Opiskelijat

%-osuus kaikista

Farmasia

30

0,2 %

Humanistinen

2591

14,7 %

Kasvatustieteellinen

3576

20,2 %

Kielikeskus

2881

16,3 %

Luonnontieteellinen

2000

11,3 %

Lääketieteellinen

126

0,7 %

Maatalous-metsätieteellinen

555

3,1 %

Oikeustieteellinen

1717

9,7 %

Psykologia

1313

7,4 %

Teologinen

302

1,7 %

Yhteiskuntatieteellinen

5179

29,3 %

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

5

0,1 %

Humanistinen

1395

23,8 %

Kasvatustieteellinen

1180

20,1 %

Luonnontieteellinen

571

9,7 %

Lääketietieteellinen

31

0,5 %

Maatalous-metsätieteellinen

154

2,6 %

Oikeustieteellinen

178

3,0 %

Psykologia.

182

3,1 %

Teologinen

99

1,7 %

Yhteiskuntatieteellinen

2074

35,3 %

Yhteensä

5869

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

68

0,1 %

Humanistinen

18781

19,5 %

Kasvatustieteellinen

26627

27,6 %

Luonnontieteellinen

6560

6,8 %

Lääketieteellinen

286

0,3 %

Maatalous-metsätieteellinen

2642

2,7 %

Oikeustieteellinen

3361

3,5 %

Psykologia.

6446

6,7 %

Teologinen

1599

1,7 %

Yhteiskuntatieteellinen

30059

31,2 %

Yhteensä

96428

100,0 %

 

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti on vuosittain noin 5,5 miljoonaa euroa.
Avoimen yliopiston talous

Lisätietoja

Vipunen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avoin lukuina 2012
Avoin lukuina 2011
Avoin lukuina 2010
Avoin lukuina 2009
Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005