Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2012

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 70 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 38 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2012 opintoja 86 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 49 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 15 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 26 oppiaineessa.

Opetusta tarjottiin 36 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 73,7 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (2,0 %) sekä Porvoo (1,1 %) ja Järvenpää (1,0 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 13,9 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 17 427 opiskelijaa. Summa on ns. nettoluku eli eri henkilöiden yhteenlaskettu määrä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 93 397.

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

   –24

1184

25,1 %

3538

74,9 %

4722

27,1 %

25–29

920

26,7 %

2526

73,3 %

3446

19,8 %

30–39

1134

24,3 %

3541

75,7 %

4675

26,8 %

40–49

546

20,5 %

2120

79,5 %

2666

15,3 %

50–59

320

22,6 %

1093

77,4 %

1413

8,1 %

60–

128

25,3 %

377

74,7 %

505

2,9 %

Yhteensä

4232

24,3 %

13195

75,7 %

17427

100,0 %

 

Opiskelijoiden sukupuolijakauma 2012

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

Muut

1892

10,9 %

Ylioppilas

15535

89,1 %

Yhteensä

17427

100,0 %

 

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei tutkintoa / toisen asteen tutkinto

10185

58,4 %

Opistoasteen tutkinto

1714

9,8 %

Ammattikorkeakoulututkinto

1777

10,2 %

Korkeakoulututkinto

3751

21,5 %

Yhteensä

17427

100,0 %

 

Opiskelijat ammatillisen tutkinnon mukaan 2012

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

Ei tutkinto-
opiskelija

2997

23,5 %

9770

76,5 %

12767

73,3 %

Tutkinto-opiskelija

1235

26,5 %

3425

73,5 %

4660

26,7 %

Yhteensä

4232

24,3 %

13195

75,7 %

17427

100,0 %

 

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2011

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

123

33,9 %

240

66,1 %

363

1,8%

Oikeustiet.

454

30,5 %

1035

69,5 %

1489

7,5 %

Lääketiet.

16

13,2 %

105

86,8 %

121

0,6 %

Humanistinen

1435

26,1 %

4065

73,9 %

5500

27,9 %

Psykologia

233

19,0 %

996

81,0 %

1229

6,2 %

Luonnontiet.

851

44,4 %

1065

55,6 %

1916

9,7 %

Farmasia

5

18,5 %

22

81,5 %

27

0,1 %

Kasvatustiet.

543

16,0 %

2843

84,0 %

3386

17,2 %

Yhteiskuntatiet.

1100

21,6 %

3982

78,4 %

5082

25,7 %

Maat.-metsät.

59

9,4 %

566

90,6 %

625

3,2 %

Yhteensä

4819

24,4 %

14919

75,6 %

19738

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain 2011

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

2

0,0 %

Humanistinen

1387

23,5 %

Kasvatustiet.

1174

19,9 %

Luonnontiet.

414

7,0 %

Lääketiet.

31

0,5 %

Maat.-metsät.

157

2,7 %

Oikeustieteellinen

167

2,8 %

Psykologia.

189

3,2 %

Teologinen

140

2,4 %

Yhteiskuntatiet..

2252

38,1 %

Yhteensä

5913

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

26

0,0 %

Humanistinen

20284

21,7 %

Kasvatustiet.

25302

27,1 %

Luonnontiet.

5923

6,3 %

Lääketiet.

307

0,3 %

Maat.-metsät.

1958

2,1 %

Oikeustieteellinen

2696

2,9 %

Psykologia.

5739

6,1 %

Teologinen

2127

2,3 %

Yhteiskuntatiet..

29036

31,1 %

Yhteensä

93397

100,0 %

 

Tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

24

0,1 %

Humanistinen

7126

25,6 %

Kasvatustiet.

4971

17,9 %

Luonnontiet.

2029

7,3 %

Lääketiet.

75

0,3 %

Maat.-metsät.

236

0,8 %

Oikeustieteellinen

373

1,3 %

Psykologia.

1955

7,0 %

Teologinen

711

2,6 %

Yhteiskuntatiet..

10296

37,0%

Yhteensä

27796

100,0 %

 

Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

2

0,0 %

Humanistinen

13158

20,1 %

Kasvatustiet.

20331

31,0 %

Luonnontiet.

3894

5,9 %

Lääketiet.

232

0,4 %

Maat.-metsät.

1722

2,6 %

Oikeustieteellinen

2323

3,5 %

Psykologia.

3784

5,8 %

Teologinen

1416

2,2 %

Yhteiskuntatiet..

18740

28,6 %

Yhteensä

65602

100,0 %

 

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti on vuosittain noin kuusi miljoonaa euroa.
Avoimen yliopiston talous

Lisätietoja

Vipunen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avoin lukuina 2011
Avoin lukuina 2010
Avoin lukuina 2009
Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005