Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2011

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 74 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 41 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2011 opintoja 96 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 53 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 16 oppiaineessa. Verkko-opintoja järjestettiin 26 oppiaineessa.

Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 74,9 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (2,9 %) ja Mäntsälä (1,1 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 11,5 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 18 500 opiskelijaa. Summa on ns. nettoluku eli eri henkilöiden yhteenlaskettu määrä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 96 996.

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

   –24

1289

25,5 %

3773

74,5 %

5062

27,4 %

25–29

1001

26,3 %

2801

73,7 %

3802

20,6 %

30–39

1213

24,8 %

3670

75,2 %

4883

26,4 %

40–49

593

21,0 %

2229

79,0 %

2822

15,3 %

50–59

293

20,0 %

1175

80,0 %

1468

7,9 %

60–

131

28,3 %

332

71,7 %

463

2,5 %

Yhteensä

4520

24,4 %

13980

75,6 %

18500

100,0 %

 

Opiskelijoiden sukupuolijakauma 2011

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

Muut

2671

14,4 %

Ylioppilas

15829

85,6 %

Yhteensä

18500

100,0 %

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

7261

39,2 %

Kouluasteen tutkinto

1152

6,2 %

Opistoasteen tutkinto

2425

13,1 %

Ammattikorkeakoulututk.

2615

14,1 %

Korkeakoulututkinto

5047

27,3 %

Yhteensä

18500

100,0 %

 

Opiskelijat ammatillisen tutkinnon mukaan 2011

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

Ei tutkinto-
opiskelija

3195

23,6 %

10324

76,4 %

13519

73,1 %

Tutkinto-opiskelija

1325

26,6 %

3656

73,4 %

4981

26,9 %

Yhteensä

4520

24,4 %

13980

75,6 %

18500

100,0 %

 

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2011

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

153

36,1 %

271

63,9 %

424

2,0 %

Oikeustiet.

481

32,3 %

1010

67,7 %

1491

7,1 %

Lääketiet.

17

11,5 %

131

88,5 %

148

0,7 %

Humanistinen

1518

26,0 %

4327

74,0 %

5845

27,9 %

Psykologia

212

17,8 %

980

82,2 %

1192

5,7 %

Luonnontiet.

885

45,7 %

1050

54,3 %

1935

9,2 %

Farmasia

13

26,0 %

37

74,0 %

50

0,2 %

Kasvatustiet.

573

15,9 %

3032

84,1 %

3605

17,2 %

Yhteiskuntatiet.

1179

21,1 %

4416

78,9 %

5595

26,7 %

Maat.-metsät.

52

8,0 %

599

92,0 %

651

3,1 %

Yhteensä

5083

24,3 %

15853

75,7 %

20936

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain 2011

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

5

0,1 %

Humanistinen

1433

23,5 %

Kasvatustiet.

1178

19,3 %

Luonnontiet.

495

8,1 %

Lääketiet.

31

0,5 %

Maat.-metsät.

141

2,3 %

Oikeustieteellinen

157

2,6 %

Psykologia.

190

3,1 %

Teologinen

137

2,2 %

Yhteiskuntatiet..

2343

38,3 %

Yhteensä

6110

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

78

0,1 %

Humanistinen

21007

21,7 %

Kasvatustiet.

24346

25,1 %

Luonnontiet.

6186

6,4 %

Lääketiet.

337

0,3 %

Maat.-metsät.

2496

2,6 %

Oikeustieteellinen

2552

2,6 %

Psykologia.

6371

6,6 %

Teologinen

2476

2,6 %

Yhteiskuntatiet..

31147

32,1 %

Yhteensä

96996

100,0 %

 

Tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

72

92,3 %

Humanistinen

7005

33,3 %

Kasvatustiet.

4949

20,3 %

Luonnontiet.

2106

34,0 %

Lääketiet.

68

20,2 %

Maat.-metsät.

203

8,1 %

Oikeustieteellinen

679

26,6 %

Psykologia.

2204

34,6 %

Teologinen

706

28,5 %

Yhteiskuntatiet..

10106

32,4%

Yhteensä

28098

29,0 %

 

Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

6

7,7 %

Humanistinen

14002

66,7 %

Kasvatustiet.

19397

79,7 %

Luonnontiet.

4080

66,0 %

Lääketiet.

269

79,8 %

Maat.-metsät.

2293

91,9 %

Oikeustieteellinen

1873

73,4 %

Psykologia.

4167

65,4 %

Teologinen

1770

71,5 %

Yhteiskuntatiet..

21041

67,6 %

Yhteensä

68898

71,0 %

 

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti on vuosittain noin kuusi miljoonaa euroa.
Avoimen yliopiston talous

Lisätietoja

Vipunen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avoin lukuina 2010
Avoin lukuina 2009
Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005