Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2010

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on 74 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 44 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2010 opintoja 91 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 55 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 16 oppiaineessa. Verkko-opintoja järjestettiin 31 oppiaineessa.

Opetusta järjestettiin yhteensä 35 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 74,3 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (2,2 %) ja Jyväskylä (1,8 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 12,1 % koko tarjonnasta.

Opetusta järjestettiin yhteistyössä 44 oppilaitoksen kanssa.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 17 538 (nettoluku) opiskelijaa (2009: 17 425) ja opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 98 038 (2009: 97 851).

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

    - 24

1243

25,9%

3554

74,1 %

4797

27,4 %

25-29

873

24,0 %

2759

76,0 %

3632

20,7 %

30-39

1117

24,2 %

3498

75,8 %

4615

26,3 %

40-49

576

21,0 %

2163

79,0 %

2739

15,6 %

50-59

280

20,6 %

1080

79,4 %

1360

7,8 %

60 -

108

27,3 %

287

72,7 %

395

2,3 %

Yhteensä

4197

23,9 %

13341

76,1 %

17538

100,0 %

 

Opiskelijoiden sukupuolijakauma 2010

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

Muut

2423

13,8 %

Ylioppilas

15115

86,2 %

Yhteensä

17538

100,0 %

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

7161

40,8 %

Kouluasteen tutkinto

694

4,0 %

Opistoasteen tutkinto

2465

14,1 %

Ammattikorkeakoulututk.

2517

14,4 %

Korkeakoulututkinto

4701

26,8 %

Yhteensä

17538

100,0 %

 

Opiskelijat ammatillisen tutkinnon mukaan 2010

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

Ei tutkinto-
opiskelija

2968

23,3 %

9758

76,7 %

12726

72,6 %

Tutkinto-opiskelija

1229

25,5 %

3583

74,5 %

4812

27,4 %

Yhteensä

4197

23,9 %

13341

76,1 %

17538

100,0 %

 

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2010

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

181

34,0 %

352

66,0 %

533

2,7 %

Oikeustiet.

471

33,1%

952

66,9 %

1423

7,2 %

Lääketiet.

21

13,5 %

135

86,5 %

156

0,8 %

Humanistinen

1317

24,0 %

4160

76,0 %

5477

27,5 %

Psykologia

196

18,3 %

874

81,7 %

1070

5,4 %

Luonnontiet.

722

43,4 %

941

56,6 %

1663

8,4 %

Farmasia

22

28,2 %

56

71,8 %

78

0,4 %

Kasvatustiet.

498

15,1 %

2803

84,9 %

3301

16,6 %

Yhteiskuntatiet.

1222

22,4 %

4242

77,6 %

5464

27,5 %

Maat.-metsät.

97

13,3 %

630

86,7 %

727

3,7 %

Yhteensä

4747

23,9 %

15145

76,1 %

19892

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain 2010

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

5

0,1 %

Humanistinen

1503

24,0 %

Kasvatustiet.

1195

19,1 %

Luonnontiet.

476

7,6 %

Lääketiet.

28

0,4 %

Maat.-metsät.

193

3,1 %

Oikeustieteellinen

145

2,3 %

Psykologia.

176

2,8 %

Teologinen

205

3,3 %

Yhteiskuntatiet..

2325

37,2 %

Yhteensä

6251

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

124

0,1 %

Humanistinen

20956

21,4 %

Kasvatustiet.

24492

25,0 %

Luonnontiet.

5557

5,7 %

Lääketiet.

483

0,5 %

Maat.-metsät.

2533

2,6 %

Oikeustieteellinen

2505

2,6 %

Psykologia.

6144

6,3 %

Teologinen

3432

3,5 %

Yhteiskuntatiet..

31813

32,4 %

Yhteensä

98038

100,0 %

 

Tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

119

96,0 %

Humanistinen

7401

35,3 %

Kasvatustiet.

4696

19,2 %

Luonnontiet.

1911

34,4 %

Lääketiet.

126

26,0 %

Maat.-metsät.

531

21,0 %

Oikeustieteellinen

415

16,6 %

Psykologia.

2225

36,2 %

Teologinen

741

21,6 %

Yhteiskuntatiet..

10359

32,6 %

Yhteensä

28523

29,1 %

 

Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

5

4,0 %

Humanistinen

13555

64,7 %

Kasvatustiet.

19796

80,8 %

Luonnontiet.

3646

65,6 %

Lääketiet.

357

74,0 %

Maat.-metsät.

2002

79,0 %

Oikeustieteellinen

2090

83,4 %

Psykologia.

3919

63,8 %

Teologinen

2691

78,4 %

Yhteiskuntatiet..

21454

67,4 %

Yhteensä

69515

70,9 %

 

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti oli vuonna 2010 n. 5,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA-tietokanta

Avoin lukuina 2009
Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005