Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2009

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Ikäihmisten yliopiston opiskelijat
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on 80 työntekijää sekä lähes 400 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 46 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2009 opintoja 95 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 55 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 16 oppiaineessa. Verkko-opintojen tarjonnassa perusopintoja tai niiden osia oli 28 oppiaineessa ja aineopintoja tai niiden osia neljässä oppiaineessa. Lisäksi verkko-opintoja järjestettiin kahdesta yleisopintotasoisesta opintojaksosta.

Opetusta järjestettiin yhteensä 35 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 72,2 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (3,3 %) ja Jyväskylä (2,4 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 11,2 % koko tarjonnasta.

Opetusta järjestettiin yhteistyössä 46 oppilaitoksen kanssa.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 17 425 (nettoluku) opiskelijaa (2008: 16 328) ja opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 97 851 (2008: 92 620).

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

    - 24

1282

26,0%

3651

74,0 %

4933

28,3 %

25-29

916

24,4 %

2845

75,6 %

3761

21,6 %

30-39

1054

24,4 %

3272

75,6 %

4326

24,8 %

40-49

547

20,0 %

2183

80,0 %

2730

15,7 %

50-59

258

20,0 %

1034

80,0 %

1292

7,4 %

60 -

101

26,4 %

282

73,6 %

383

2,2 %

Yhteensä

4158

23,9 %

13267

76,1 %

17425

100,0 %

 

Opiskelijoiden sukupuolijakauma 2009

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

Muut

2562

14,7 %

Ylioppilas

14863

85,3 %

Yhteensä

17425

100,0 %

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

7289

41,8 %

Kouluasteen tutkinto

698

4,0 %

Opistoasteen tutkinto

2492

14,3 %

Ammattikorkeakoulututk.

2352

13,5 %

Korkeakoulututkinto

4594

26,4 %

Yhteensä

17425

100,0 %

 

Opiskelijat ammatillisen tutkinnon mukaan 2009

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

Ei tutkinto-
opiskelija

2911

23,0 %

9751

77,0 %

12662

72,7 %

Tutkinto-opiskelija

1247

26,2 %

3516

73,8 %

4763

27,3 %

Yhteensä

4158

23,9 %

13267

76,1 %

17425

100,0 %

 

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2009

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

189

34,2 %

364

65,8 %

553

2,8 %

Oikeustiet.

444

31,5 %

965

68,5 %

1409

7,1 %

Lääketiet.

17

15,0 %

96

85,0 %

113

0,6 %

Humanistinen

1400

24,8 %

4251

75,2 %

5651

28,5 %

Psykologia

218

20,2 %

859

79,8 %

1077

5,4 %

Luonnontiet.

747

42,1 %

1029

57,9 %

1776

9,0 %

Farmasia

23

26,1 %

65

73,9 %

88

0,4 %

Kasvatustiet.

479

14,7 %

2784

85,3 %

3263

16,5 %

Yhteiskuntatiet.

1115

21,3 %

4116

78,7 %

5251

26,4 %

Maat.-metsät.

78

11,9 %

578

88,1 %

656

3,3 %

Yhteensä

4710

23,8 %

15107

76,2 %

19817

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain 2009

LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain

LKO=laskennalliset kokovuotiset opiskelijapaikat.

Momu=Monimuoto-opetus, opetusmuoto, johon sisältyy erilaisia opiskelumuotoja kuten itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla, opettajan pitämiä audio-luentoja jne. Lisätietoja monimuoto-opinnoista

 

 

lähi-
opetus

osuus alan LKO:sta

moni-
muoto-
opetus

osuus alan LKO:sta

verkko-
opetus

osuus alan LKO:sta

Kaikki opetus osuus koko LKO:sta

Farmasia

3

100,0 %

 

0,0 %

 

0,0 %

3 0,1 %

Humanistinen

627

93,4 %

4

0,6 %

40

6,0 %

671 20,3 %

Kasvatustiet.

464

71,4 %

82

12,6 %

104

16,0 %

650 19,6 %

Luonnontiet.

206

77,2 %

7

2,6 %

54

20,2 %

267 8,1 %

Lääketiet.

19

100,0 %

 

0,0 %

 

0,0 %

19 0,6 %

Maat.-metsät.

62

56,9 %

15

13,8 %

32

29,4 %

109 3,3 %

Oikeustiet.

147

96,7 %

 

0,0 %

5

3,3 %

152 4,6 %

Psykologia.

190

90,5 %

 

0,0 %

20

9,5 %

210 6,3 %

Teologinen

57

69,5 %

 

0,0 %

25

30,5 %

82 2,5 %

Yhteiskuntatiet.

897

78,1 %

104

9,1 %

148

12,9 %

1149 34,7 %

Yhteensä

2672

80,7 %

212

6,4 %

428

12,9 %

3312 100,0 %

 

LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

8

0,1 %

Humanistinen

1482

23,5 %

Kasvatustiet.

1136

18,0 %

Luonnontiet.

448

7,1 %

Lääketiet.

31

0,5 %

Maat.-metsät.

308

4,9 %

Oikeustieteellinen

195

3,1 %

Psykologia.

179

2,8 %

Teologinen

233

3,7 %

Yhteiskuntatiet..

2282

36,2 %

Yhteensä

6302

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

101

0,1 %

Humanistinen

20690

21,1 %

Kasvatustiet.

24737

25,3 %

Luonnontiet.

5707

5,8 %

Lääketiet.

398

0,4 %

Maat.-metsät.

2962

3,0 %

Oikeustieteellinen

2782

2,8 %

Psykologia.

4908

5,0 %

Teologinen

3079

3,1 %

Yhteiskuntatiet..

32488

33,2 %

Yhteensä

97851

100,0 %

 

Tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

85

84,2 %

Humanistinen

7386

35,7 %

Kasvatustiet.

4712

19,0 %

Luonnontiet.

2142

37,5 %

Lääketiet.

113

28,4 %

Maat.-metsät.

468

15,8 %

Oikeustieteellinen

557

20,0 %

Psykologia.

1922

39,2 %

Teologinen

538

17,5 %

Yhteiskuntatiet..

10440

32,1 %

Yhteensä

28363

29,0 %

 

Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus alan suor.

Farmasia

16

15,8 %

Humanistinen

13304

64,3 %

Kasvatustiet.

20025

81,0 %

Luonnontiet.

3565

62,5 %

Lääketiet.

285

71,6 %

Maat.-metsät.

2494

84,2 %

Oikeustieteellinen

2225

80,0 %

Psykologia.

2986

60,8 %

Teologinen

2541

82,5 %

Yhteiskuntatiet..

22048

67,9 %

Yhteensä

69488

71,0 %

 

Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydessä toimii Ikäihmisten yliopisto, joka välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin.

Opiskelijat sukupuolen mukaan (brutto-opiskelijamäärä)

 

opisk.

% -osuus

Naisia

1982

80,7 %

Miehiä

475

19,3 %

Yhteensä

2457

100,0 %

Opetuspaikkakuntia 26.

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti oli vuonna 2009 n. 5,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön KOTA-tietokanta

Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005