Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2008

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Ikäihmisten yliopiston opiskelijat
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on 83 työntekijää sekä yli 300 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 53 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2008 opintoja noin 100 oppiaineessa 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 54 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 16 oppiaineessa. Verkko-opintojen tarjonnassa perusopintoja tai niiden osia oli 23 oppiaineessa ja aineopintoja tai niiden osia kolmessa oppiaineessa. Lisäksi verkko-opintoja järjestettiin kahdesta yleisopintotasoisesta opintojaksosta.

Opetusta järjestettiin yhteensä 39 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 71,1 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (4,2 %) ja Jyväskylä (1,8 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 9,7 % koko tarjonnasta.

Opetusta järjestettiin yhteistyössä 53 oppilaitoksen kanssa.

Opetusministeriön rahoituksen perustana käytettävien laskennallisten kokovuotisten opiskelijapaikkojen määrä oli yhteensä 3041 (2007: 3012).

Avoimessa yliopistossa opiskeli 16 328 (nettoluku) opiskelijaa (2007: 15 410) ja opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 92 620 (2007: 90 740).

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

    - 24

1057

23,5 %

3440

76,5 %

4497

27,5 %

25-29

835

23,6 %

2702

76,4 %

3537

21,7 %

30-39

894

21,8 %

3203

78,2 %

4097

25,1 %

40-49

489

18,6 %

2136

81,4 %

2625

16,1 %

50-59

211

17,6 %

985

82,4 %

1196

7,3 %

60 -

92

24,5 %

284

75,5 %

376

2,3 %

yhteensä

3578

21,9 %

12750

78,1 %

16328

100,0 %

Opiskelijoiden sukupuolijakauma 2008

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

Muut

2367

14,5 %

Ylioppilas

13961

85,5 %

Yhteensä

16328

100,0 %

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

6866

42,1 %

Kouluasteen tutkinto

703

4,3 %

Opistoasteen tutkinto

2547

15,6 %

Ammattikorkeakoulututk.

2169

13,3 %

Korkeakoulututkinto

4043

24,8 %

Yhteensä

16328

100,0 %

Opiskelijat ammatillisen tutkinnon mukaan

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

Ei tutkinto-
opiskelija

2520

21,1 %

9405

78,9 %

11925

73,0 %

Tutkinto-opiskelija

1058

24,0 %

3345

76,0%

4403

27,0 %

Yhteensä

3578

21,9 %

12750

78,1 %

16328

100,0 %

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

163

29,7 %

386

70,3 %

549

3,0 %

Oikeustiet.

311

27,7 %

811

72,3 %

1122

6,1 %

Lääketiet.

8

9,9 %

73

90,1 %

81

0,4 %

Humanistinen

1265

23,3 %

4168

76,7 %

5433

29,6 %

Psykologia

184

19,1 %

780

80,9 %

964

5,2 %

Luonnontiet.

588

37,4 %

986

62,6 %

1574

8,6 %

Farmasia

23

38,3 %

37

61,7 %

60

0,3 %

Kasvatustiet.

451

14,4 %

2685

85,6 %

3136

17,1 %

Yhteiskuntatiet.

933

19,6 %

3820

80,4 %

4753

25,9 %

Maat.-metsät.

71

10,0 %

642

90,0 %

713

3,9 %

Yhteensä

3997

21,7 %

14388

78,3 %

18385

100,0 %

Opiskelijat koulutusaloittain

LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain

LKO=laskennalliset kokovuotiset opiskelijapaikat.

Momu=Monimuoto-opetus, opetusmuoto, johon sisältyy erilaisia opiskelumuotoja kuten itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla, opettajan pitämiä audio-luentoja jne. Lisätietoja monimuoto-opinnoista

 

 

lähi-
opetus

osuus alan LKO:sta

moni-
muoto-
opetus

osuus alan LKO:sta

verkko-
opetus

osuus alan LKO:sta

Kaikki opetus osuus koko LKO:sta

Farmasia

3

100,0 %

 

0,0 %

 

0,0 %

3 0,1 %

Humanistinen

604

93,6 %

2

0,3 %

39

6,0 %

645 21,2 %

Kasvatustiet.

458

72,9 %

92

14,6 %

78

12,4 %

628 20,6 %

Luonnontiet.

204

81,6 %

 

0,0 %

46

18,4 %

250 8,2 %

Lääketiet.

15

100,0 %

 

0,0 %

 

0,0 %

15 0,5 %

Maat.-metsät.

51

45,1 %

34

30,1 %

28

24,8 %

113 3,7 %

Oikeustiet.

112

96,6 %

 

0,0 %

4

3,4 %

116 3,8 %

Psykologia.

179

89,9 %

 

0,0 %

20

10,1 %

199 6,5 %

Teologinen

61

72,6 %

 

0,0 %

23

27,4 %

84 2,8 %

Yhteiskuntatiet.

816

82,4 %

71

7,2 %

103

10,4 %

990 32,5 %

Yhteensä

2503

82,3 %

199

6,5 %

341

11,2 %

3043 100,0 %

LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

6

0,1 %

Humanistinen

1649

25,7 %

Kasvatustiet.

1280

20,0 %

Luonnontiet.

492

7,7 %

Lääketiet.

25

0,4 %

Maat.-metsät.

341

5,3 %

Oikeustieteellinen

145

2,3 %

Psykologia.

202

3,2 %

Teologinen

225

3,5 %

Yhteiskuntatiet..

2041

31,9 %

Yhteensä

6406

100,0 %

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

102

0,1 %

Humanistinen

18427

19,9 %

Kasvatustiet.

24728

26,7 %

Luonnontiet.

5536

6,0 %

Lääketiet.

298

0,3 %

Maat.-metsät.

3298

3,6 %

Oikeustieteellinen

1809

2,0 %

Psykologia.

5055

5,5 %

Teologinen

3949

4,3 %

Yhteiskuntatiet..

29418

31,8 %

Yhteensä

92620

100,0 %

Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydessä toimii Ikäihmisten yliopisto, joka välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin.

Opiskelijat sukupuolen mukaan (brutto-opiskelijamäärä)

 

opisk.

% -osuus

Naisia

1955

81,7 %

Miehiä

439

18,3 %

Yhteensä

2394

100,0 %

Opetuspaikkakuntia 26.

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti oli vuonna 2008 n. 6,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Opetusministeriön KOTA-tietokanta
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005