Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2006

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opiskelijat opetusmuodon mukaan
Opiskelijat opetuksen toteuttajan mukaan
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Ikäihmisten yliopiston opiskelijat
Llisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on noin 90 työntekijää sekä lähes 400 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä noin 90 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopiston järjesti vuonna 2006 opintoja noin 85 oppiaineessa yhdeksästä tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 46 oppiaineessa ja aineopintoja tai niiden osia 14 oppiaineessa. Verkko-opintojen tarjonnassa perusopintoja tai niiden osia oli 20 oppiaineessa ja aineopintoja yhdessä oppiaineessa. Lisäksi verkko-opintoja järjestettiin kahdesta yleisopintotasoisesta opintojaksosta.

Opetusta järjestettiin yhteensä 49 paikkakunnalla, joista seitsemän oli yliopistopaikkakuntia (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Yliopistokaupunkien yhteenlaskettu opintotarjonta oli 4 121 op; 62,6 % kaikista vuoden aikana tarjotuista opinnoista (6 585 op). Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 65,3 % kaikesta tarjonnasta). Seuraavina tulivat Lahti (7,1 %), Järvenpää (2,1 %), Mikkeli (1,5 %) ja Jyväskylä (1,5 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 7,5 % koko tarjonnasta.

Opintoja järjestettiin paitsi omana opetuksena, myös 57 yhteistyöoppilaitoksen kautta (lähiopetusta 29:ssa ja monimuoto-opetusta 42 opistossa).

Laskennallisten kokovuotisten opiskelijapaikkojen määrä oli yhteensä 2 938, joista 283 verkko-, 255 monimuoto- ja loput 2 399 lähiopetuksessa.

Avoimen opiskelijoille kirjattiin opintosuorituksia yhteensä noin 21 700 kappaletta, yhteislaajuudeltaan noin 93 900 opintopistettä.

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

alle 25

948

21,0 %

3575

79,0 %

4523

29,0 %

25-29

807

23,1 %

2682

76,9 %

3489

22,4 %

30-39

804

21,4 %

2949

78,6 %

3753

24,1 %

40-49

469

18,9 %

2019

81,1 %

2488

16,0 %

50-59

225

20,7 %

864

79,3 %

1089

7,0 %

60 tai yli

59

23,9 %

188

76,1 %

247

1,6 %

yhteensä

3312

21,2 %

12277

78,8 %

15589

100,0 %


 

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

ylioppilas

14128

90,6 %

muu

1463

9,4 %

yhteensä

15591

100,0 %

 

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

6510

41,8 %

Kouluasteen tutkinto

755

4,8 %

Opistoasteen tutkinto

2909

18,7 %

Ammattikorkeakoulututk.

2002

12,8 %

Korkeakoulututkinto

3415

21,9 %

Yhteensä

15591

100,0 %

tutkinto

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)
(hy/po = Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

hy/po

876

22,6 %

2997

77,4 %

3873

24,8 %

muut

2436

20,8 %

9280

79,2 %

11716

75,2 %

kaikki yht.

3312

21,2 %

12277

78,8 %

15589

100,0 %

perus

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

155

31,1 %

343

68,9 %

498

2,9 %

Humanistinen

1032

22,5 %

3564

77,5 %

4596

26,4 %

Kasvatustiet.

520

14,0 %

3195

86,0 %

3715

21,4 %

Yht.kuntatiet.

906

20,8 %

3451

79,2 %

4357

25,1 %

Psykologia

185

18,8 %

801

81,2 %

986

5,7 %

Oikeustiet.

260

28,7 %

645

71,3 %

905

5,2 %

Luonnontiet.

563

34,8 %

1056

65,2 %

1619

9,3 %

Maat.-metsät.

72

11,0 %

581

89,0 %

653

3,8 %

Lääketiet.

5

9,3 %

49

90,7 %

54

0,3 %

Yhteensä

3698

21,3 %

13685

78,7 %

17383

100,0 %

netto

Opiskelijat opetusmuodon mukaan

Kaaviot kuvaavat brutto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a op.-muodon opisk.

naisia

%:a op.-muodon opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Lähiopetus

4197

21,7 %

15160

78,3 %

19357

82,3 %

Momu

233

15,0 %

1324

85,0 %

1557

6,6 %

Verkko

645

24,8 %

1957

75,2 %

2602

11,1 %

Yhteensä

5075

21,6 %

18441

78,4 %

23516

100,0 %

muoto

sukupuoli

Opiskelijat opetuksen toteuttajan mukaan

Kaaviot kuvaavat brutto-opiskelijamääriä

 

miehiä

%:a  opisk.

naisia

%:a opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Avoimen itse järjestämä

4097

23,1 %

13618

76,9 %

17715

75,3 %

Kansanopisto

172

18,4 %

761

81,6 %

933

4,0 %

Kansalais- tai työväenopisto

530

15,1 %

2983

84,9 %

3513

14,9 %

Kesäyliopisto

258

20,5 %

1003

79,5 %

1261

5,4 %

Muu

18

19,1 %

76

80,9 %

94

0,4 %

Yhteensä

5075

21,6 %

18441

78,4 %

23516

100,0 %

brutto

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

 

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Teologinen

231

3,5 %

Humanistinen

1466

22,3 %

Kasvatustiet.

1568

23,8 %

Yht.kuntatiet.

2171

33,0 %

Psykologia

242

3,7 %

Oikeustiet.

119

1,8 %

Luonnontiet.

374

5,7 %

Maat.-metsät.

388

5,9 %

Lääketiet.

27

0,4 %

Yhteensä

6586

100,0 %

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Teologinen

3440

3,7 %

Humanistinen

17702

18,9 %

Kasvatustiet.

29921

31,9 %

Yht.kuntatiet.

29422

31,3 %

Psykologia

4248

4,5 %

Oikeustiet.

1184

1,3 %

Luonnontiet.

4953

5,3 %

Maat.-metsät.

2811

3,0 %

Lääketiet.

207

0,2 %

Yhteensä

93888

100,0 %

 

Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydessä toimii Ikäihmisten yliopisto, joka välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin.

Opiskelijat sukupuolen mukaan (brutto-opiskelijamäärä)

 

opisk.

% -osuus

Naisia

2415

79,8 %

Miehiä

611

20,2 %

Yhteensä

3026

100,0 %

Opetuspaikkakuntien määrä

Opetuspaikkakunnat

37

Lisätietoja

Opetusministeriön KOTA-tietokanta
Avoin lukuina 2005