Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2005

Opetustarjonta
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat opetusmuodon mukaan
Opiskelijat opetuksen toteuttajan mukaan
Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on noin 90 työntekijää sekä n. 400 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä noin 90 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opetustarjonta

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2005 opetusta Ahvenanmaata, Kainuuta ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta kaikissa maakunnissa, yhteensä 55 paikkakunnalla, joista eteläisin oli Hanko ja pohjoisin Rovaniemi. Näistä 55 paikkakunnasta yliopistokaupunkeja oli kymmenen: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa.

Opintoja järjestettiin paitsi omana opetuksena myös 79 yhteistyöoppilaitoksen kautta (lähiopetusta 47:ssä ja monimuoto-opetusta 53 opistossa).

Yliopistokaupunkien yhteenlaskettu opetustarjonta oli 4 272 op; 60,2 % kaikista vuoden aikana tarjotuista opinnoista (7 095 op). Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 63,1 % kaikesta tarjonnasta). Seuraavina tulivat Lahti (5,3 %), Järvenpää (2,2 %), Kotka (1,6 %) ja Imatra (1,3%). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 7,8 %.

Opetustunteja (luennot ja harjoitusryhmät) Avoimessa pidettiin vuoden aikana yhteensä 23 408.

Laskennallisten kokovuotisten opiskelijapaikkojen määrä oli yhteensä 3 326, joista 294 (8,8 %) verkko-, 389 (11,7 %) monimuoto- ja loput 2 643 (79,5 %) lähiopetuksessa.

Avoimen opiskelijat suorittivat yhteensä noin 24 500 opintojaksoa, yhteislaajuudeltaan yli 114 000 opintopistettä.

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

 

miehiä

%:a ikä-luokasta

naisia

%:a ikä-luokasta

yhteensä

%:a kaikista

alle 25

1095

21,6 %

3970

78,4 %

5065

29,7 %

25-29

877

23,1 %

2916

76,9 %

3793

22,3 %

30-39

859

21,1 %

3209

78,9 %

4068

23,9 %

40-49

497

18,2 %

2234

81,8 %

2731

16,0 %

50-59

217

19,4 %

902

80,6 %

1119

6,6 %

60 tai yli

68

25,4 %

200

74,6 %

268

1,6 %

yhteensä

3613

21,2 %

13431

78,8 %

17044

100,0 %

 

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

%

ylioppilas

15484

90,8 %

muu

1560

9,2 %

yhteensä

17044

100,0 %

 

Opiskelijat ylimmän suoritetun tutkinnon mukaan

 

lkm.

%

Ei ammatillista tutkintoa

7403

43,4 %

Kouluasteen tutkinto

846

5,0 %

Opistoasteen tutkinto

3325

19,5 %

Ammattikorkeakoulututk.

2102

12,3 %

Korkeakoulututkinto

3368

19,8 %

Yhteensä

17044

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain (kukin opiskelija on laskettu kerran kutakin koulutusalaa kohden)

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

138

27,8 %

359

72,2 %

497

2,6 %

Humanistinen

1091

22,6 %

3746

77,4 %

4837

25,4 %

Kasvatustiet.

648

14,8 %

3745

85,2 %

4393

23,1 %

Yht.kuntatiet.

1014

20,9 %

3829

79,1 %

4843

25,5 %

Psykologia

180

16,7 %

898

83,3 %

1078

5,7 %

Oikeustiet.

266

32,7 %

548

67,3 %

814

4,3 %

Luonnontiet.

614

36,1 %

1087

63,9 %

1701

8,9 %

Maat.-metsät.

89

12,5 %

622

87,5 %

711

3,7 %

Lääketiet.

22

14,7 %

128

85,3 %

150

0,8 %

Yhteensä

4062

21,4 %

14962

78,6 %

19024

100,0 %

 

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden osuus Avoimen yliopiston opiskelijoista

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

HY:n perustutkinto-opiskelijoita

919

23,2 %

3041

76,8 %

3960

23,2 %

muita

2694

20,6 %

10390

79,4 %

13084

76,8 %

kaikki yht.

3613

21,2 %

13431

78,8 %

17044

100,0 %

 

Opiskelijat opetusmuodon mukaan

(jokainen opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus on laskettu erikseen)

 

miehiä

%:a op.-muodon opisk.

naisia

%:a op.-muodon opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Lähiopetus

4646

21,9 %

16590

78,1 %

21236

80,8 %

Momu

308

14,0 %

1889

86,0 %

2197

8,4 %

Verkko

672

23,7 %

2161

76,3 %

2833

10,8 %

Kirjeopinnot

3

33,3 %

6

66,7 %

9

0,0 %

Yhteensä

5629

21,4 %

20646

78,6 %

26275

100,0 %

Opiskelijat opetuksen toteuttajan mukaan

(Jokainen opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus lasketaan lukuun erikseen)

 

miehiä

%:a opisk.

naisia

%:a opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Avoimen itse järjestämä

4577

22,9 %

15372

77,1 %

19949

74,7 %

Kansanopisto

198

17,4 %

943

82,6 %

1141

4,3 %

Kansalais- tai työväenopisto

654

15,7 %

3523

84,3 %

4177

15,6 %

Ammatillinen oppilaitos

4

26,7 %

11

73,3 %

15

0,1 %

Kesäyliopisto

269

19,9 %

1086

80,1 %

1355

5,1 %

Ammattikorkeakoulu

7

13,0 %

47

87,0 %

54

0,2 %

Yhteensä

5709

21,4 %

20982

78,6 %

26691

100,0 %

 

Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydessä toimii Ikäihmisten yliopisto, joka välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin. Ikäihmisten yliopiston opiskelijat eivät sisälly Avoimen yliopiston yleisiin opiskelijatilastoihin. Vuonna 2005 Ikäihmisten yliopistolla oli toimintaa 41 paikkakunnalla.

Ikäihmisten yliopiston opiskelijamäärä oli vuonna 2005 4013.

Ikäihmisten yliopisto