Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2014

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän mukaan
Opiskelijat sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Avoimessa yliopistossa on 70 työntekijää sekä lähes 350 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä ja Lahdessa, ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä 35 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2014 opintoja 92 oppiaineessa 9 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 54 oppiaineessa ja aineopintokokonaisuuksia 14 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestettiin 25 oppiaineessa.

Opetusta järjestettiin yhteensä 27 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 74,1 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 15,7 % koko tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 18 951 opiskelijaa. Summa on ns. nettoluku eli eri henkilöiden yhteenlaskettu määrä. Opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 97 368.

Opiskelijat iän mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

2014

   –24

5116 27,0 %

25–29

3608 19,0 %

30–39

5042 26,6 %

40–49

2905 15,3 %

50–59

1609 8,5 %

60–

671 3,5 %

Yhteensä

18951 100,0 %

 

Opiskelijat sukupuolen mukaan

Kaavio kuvaa netto-opiskelijamäärää.

 

2014

Miehiä

4523 23,9 %

Naisia

14428 76,1 %

Yhteensä

18951 100,0 %

 

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaavio kuvaa netto-opiskelijamäärää.

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)

 

Lukumäärä

Osuus

Ei tutkinto-
opiskelija

13794

72,8 %

Tutkinto-opiskelija

5157

27,2 %

Yhteensä

18951

100,0 %

 

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

Opiskelijat

%-osuus kaikista

Farmasia

0

0,0 %

Humanistinen

5508

29,1 %

Kasvatustieteellinen

4088

21,6 %

Luonnontieteellinen

2158

11,4 %

Lääketieteellinen

129

0,7 %

Maatalous-metsätieteellinen

880

4,6 %

Oikeustieteellinen

1842

9,7 %

Psykologia

1450

7,7 %

Teologinen

286

1,5 %

Yhteiskuntatieteellinen

5274

27,8 %

 

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

0

0,0 %

Humanistinen

1609

27,4 %

Kasvatustieteellinen

1103

18,8 %

Luonnontieteellinen

426

7,3 %

Lääketietieteellinen

31

0,5 %

Maatalous-metsätieteellinen

141

2,4 %

Oikeustieteellinen

154

2,6 %

Psykologia.

236

4,0 %

Teologinen

104

1,8 %

Yhteiskuntatieteellinen

2261

38,5 %

Yhteensä

6065

100,0 %

 

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Farmasia

0

0,0 %

Humanistinen

20015

20,6 %

Kasvatustieteellinen

24212

24,9 %

Luonnontieteellinen

6417

6,6 %

Lääketieteellinen

239

0,2 %

Maatalous-metsätieteellinen

2512

2,6 %

Oikeustieteellinen

3326

3,4 %

Psykologia.

7133

7,3 %

Teologinen

1668

1,7 %

Yhteiskuntatieteellinen

31846

32,7 %

Yhteensä

97368

100,0 %

 

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti on vuosittain noin 5,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Vipunen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avoin lukuina 2013
Avoin lukuina 2012
Avoin lukuina 2011
Avoin lukuina 2010
Avoin lukuina 2009
Avoin lukuina 2008
Avoin lukuina 2007
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005