Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Promootiosta on tullut osa arkea

Harkitsetko tarkkaan miten esität itsesi somessa? Promootiosta on tullut osa itse kunkin arkea. Elämme promootiokulttuurissa, jossa jokaisen poliittisen toimijan, tutkijan, yrityksen kuin julkisen ja yksityisen toimijankin on nostettava omaa työtään yhä näkyvämmin esiin kaikessa julkisuudessa.

Mielenilmaisu. Kuva: Tuomas Puikkonen

Promootioviestintä 5 op -kurssi käsittelee promootioyhteiskuntaa ja promootion uusia muotoja. Painopiste on promootioon kuuluvien poliittisen brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioviestintään. Kurssilla opiskelija perehtyy laajasti promootiokulttuurin tutkimukseen.

Kurssiin sisältyy osallistuminen Helsingin yliopistolla pe 18.3.2016 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies.
Konferenssin ohjelma

Kurssista vastaavat professori Anu Kantola ja yliopistonlehtori Salli Hakala.
Kurssi järjestetään yhteisopetuksena. Opintojakso on osa viestinnän aineopintoja (K10b) ja maisteriopintoja (M7c) sekä johtamisen sivuaineopintoja (JOS).

Suoritustapa: Luennot 15 t + kansainvälinen konferenssi + essee
Opintomaksu: 75 euroa. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa johtamista tai viestintää pää- tai sivuaineena opiskeleville kurssi on maksuton.

Opinnot alkavat keskiviikkona 16.3.

Ilmoittautuminen, ohjelma ja lisätietoja opinto-ohjelmissa:

Promootioviestintä-esite (pdf, 556 kt)

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Heidi Teikari, heidi.teikari@helsinki.fi, p. 02941 28031
#P3 Politics, publics & Promotion

Oppiaineiden esittelyt:

 

Ilmoittautuminen kevään opintoihin on käynnissä
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista