Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Yleis- ja menetelmäopinnoilla tukea tieteelliseen ilmaisuun ja tutkimukseen!

Yleisopinnot. Kuvat: HY kuvapankkiYleis- ja menetelmäopinnot ovat olennainen osa yliopiston tutkintoja. Ne tukevat opintoja ja antavat kirjoittamiseen, puheilmaisuun ja tutkimusmenetelmiin liittyviä valmiuksia myös työelämään. Yleisopintojen opintojaksot vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. 

Ilmoittautuminen alkukesän opintoihin ti 14.4. alkaen ja loppukesän opintoihin ti 2.6. alkaen. Tarkat ilmoittautumisajat ja -ohjeet löytyvät opinto-ohjelmista.

Kesän 2015 yleis- ja menetelmäopintojen opintotarjonta (kaikki)
Alla olevat opintojaksojen linkit johtavat uuteen opetustarjontahakuun.

Puheviestintä
Puheviestinnän kursseilla harjoitellaan esiintymistaitoja ja kehitetään varmuutta toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tieteellinen kirjoittaminen
Tieteellisen kirjoittamisen kursseilla tutustutaan tieteellisiin teksteihin (mm. essee, referaatti, artikkeli) ja harjoitellaan niiden tuottamista.

Tilastotiede ja tilastollinen kuvaus
Tilastotieteen ja tilastollisen kuvauksen kursseilla perehdytään tilastollisen aineiston hankintaan, kuvaamisen ja tulkinnan perusilmiöihin ja käsitteisiin.

Tutkimusmenetelmät

Huomaa myös!
Jos kaipaat neuvoja kirjallisten töiden tekemiseen, esimerkiksi miten kirjoittamisen aloittamista voidaan helpottaa, voit tutustua Jäikö esseesi kesken? -tukikurssiin.

Lisätietoa yleisopinnoista
Kysy humanistisen tiedekunnan yleisopinnoista
Kysy käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnoista
Kysy valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnoista

* hum=humanistisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso
* valt=valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso
* käytt=käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso


Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Kesän 2015 opintotarjonta
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta