Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Uutta! Yhteiskuntatieteiden perusopinnot

  • Yhteiskuntatieteiden perusopinnot. Kuva: Wilma Hurskainen Mikä on yhteiskunta ja miten se toimii?

Yhteiskuntatieteiden perusopinnoissa tutustutaan laajasti yhteiskuntatieteisiin ja niiden tutkimuskohteisiin. Yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä kytketään laajempiin teoreettisiin, kansallisiin ja globaaleihin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat aloittavat yliopisto-opintonsa yhteiskuntatieteiden perusopinnoilla.

Avoin yliopisto tarjoaa yhteiskuntatieteiden perusopintoja kesällä 2015 yksittäisinä opintojaksoina sekä eri oppiaineiden tutkintovaatimusten mukaisina, 25 op:n laajuisina kokonaisuuksina.

Ilmoittautuminen alkukesän opintoihin alkaa keskiviikkona 15.4.2015. Tarkat ilmoittautumisajat ja -ohjeet löytyvät opinto-ohjelmista.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op

  • Mitä erilaiset ilmiöt kertovat yhteiskunnastamme ja sen rakenteista?

Opintojaksolla tutkitaan suomalaisen yhteiskunnan erilaisia ulottuvuuksia jalkautumalla yhteiskuntaan: kaduille, yhteisöihin, instituutioihin, mediaan ja kulttuurin erilaisille kentille. Samalla harjoitellaan tiedon hankkimista, käsitteellistämistä, aineistonkeruuta ja raportointia ryhmissä työskennellen. Opinnot alkavat 11.5.
Opinto-ohjelma

Yhteiskuntateoriat 5 op

  • Miten ja miksi keskeiset yhteiskuntateoriat ovat syntyneet?

Yhteiskuntateoriat-opintojakso tutustuttaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisiin teorioihin ja ajattelusuuntauksiin; miten ne näkyvät tutkimuksessa, päätöksenteossa ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tavoitteena on ymmärtää yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välistä yhteyttä. Vaikka eri yhteiskuntatieteillä on erilaiset lähtökohdat ja tutkimuksen kohteet, yhteiskuntateoriat auttavat suhteuttamaan eri oppiaineiden yhteistä teoriapohjaa historiallisesti. Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, joka alkaa 20.5.
Opinto-ohjelma

Globaali valta ja vastuu 5 op

  • Miten yhteiskuntatieteellinen tutkimus vastaa globaaleihin haasteisiin, kuten esimerkiksi ydinvoiman, tupakkateollisuuden, köyhyyden tai median nostamiin eettisiin kysymyksiin?

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Vallan ja vastuun kysymyksiä lähestytään politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista. Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, joka alkaa 5.8.
Opinto-ohjelma

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuuden voi suorittaa käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, talous- ja sosiaalihistorian ja valtio-opin oppiaineissa:
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (käytännöllinen filosofia) 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (poliittinen historia) 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (talous- ja sosiaalihistoria) 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (valtio-oppi) 25 op

Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista
Kysy yhteiskuntatieteiden perusopinnoista


Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Kesän 2015 opintotarjonta
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta