Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Opiskele verkossa väestötiedettä!

Väestötieteen johdantokurssi 25.2.2015 alkaen. Kuva Afrikan lapsista: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AF_Sambava.jpgVäestötiede eli demografia on sosiologian tieteenalaan kuuluva mielenkiintoinen ja nopeasti kehittyvä monitieteinen oppiaine.

Nyt sinulla on mahdollisuus opiskella väestötieteen johdantokurssi (5 op) kokonaan verkossa: myös opiskeluun tarvittava materiaali löytyy opintojakson verkko-oppimisympäristöstä.

Väestötieteen mielenkiinto kohdistuu yksilöiden muodostamiin joukkoihin, ei niinkään yksittäisiin ihmisiin. Väestötiede on luonteeltaan kvantitatiivinen tiede: kiinnostuksen kohde on väestön mitattavissa olevissa ominaisuuksissa ja näiden ominaisuuksien muutoksissa. Myös kvalitatiiviset eli laadulliset aineistot ovat tärkeitä, erityisesti kehitysmaita tutkittaessa.

Väestötieteen johdantokurssi on osa sosiologian perusopintoja 25 op (sivuaineopintojen tutkintovaatimukset) ja se alkaa 23.2.2015.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Sosiologian esittely
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Opiskele Avoimessa keväällä 2015!
Lisää tietoa ilmoittautumisesta
Verkko-opinnot – opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta?