Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Sukupuolentutkimuksen aineopintojaksoja kesässä

Sukupuolentutkimuksen aineopintojaksoja elokuussa. Kuvassa Conchita Wurst, kuva: Albin Olsson, CC-BY-SA-3.0

Ilmoittautuminen elokuussa alkaviin opintoihin on parhaillaan käynnissä! Tarjolla on viisi monitieteistä viiden opintopisteen opintojaksoa.

  • Seuraatko naistenlehtiä?
  • Tunnistatko itsesi mainonnan sukupuolioletuksista?
  • Mitä ja miten sukupuoli merkitsee?
  • Haluatko ymmärtää, miten ja miksi kaksijakoinen sukupuolikulttuuri konkretisoituu mediatuotannossa?

Sukupuoli mediatutkimuksessa -opintojaksolla perehdytään mediateksteihin ja niihin sisäänkirjoitettuihin sukupuolioletuksiin. Verkkokurssi, opinnot alkavat 4.8.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

 

Naiset, miehet ja talous -opintojakson teemoja ovat naisten ja miesten valinnat, perheiden kulutukseen, työhön ja hoivaan liittyvä päätöksenteko sekä väestöön, tasa-arvoon, kehitykseen ja globalisaatioon liittyvät kysymykset.

Opinnot alkavat 5.8.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

 

 

Suomalainen kupletti -opintojaksolla tarkastellaan kuplettien sanoituksia ja niiden naiskuvia, miehisyyden ironiaa sekä kupleteissa ilmenevää populaarimusiikille tyypillistä kulkuriteemaa.

Opinnot alkavat 11.8.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

 

  • Mitä esittäminen merkitsee sukupuolisuuden kokemiselle?
  • Miten sukupuolirooleja näytellään teatterissa tai jokapäiväisessä elämässä?

Sukupuoli ja esitys -opintojaksolla tarkastellaan myös kehon ja liikkeen muodostumista ja niiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia normeja. Opinnot alkavat 17.8.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

 

Tutustu musiikinlajeihin eri puolilta Afrikkaa! 27.8. alkavan Afrikan musiikkikulttuurit -opintojakson näkökulmina ovat

  • suullisen perinteen välittäminen
  • esteettiset käsitykset ja kulttuuriset esitykset
  • sosiaaliset rakenteet ja luokittelut (esim. etnisyys, sukupuoli)
  • yhteiskunnalliset muutosprosessit (esim. urbanisaatio, globalisaatio).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Sukupuolentutkimuksen esittely
Kysy oppiaineesta

Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta