Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Lähi-itä arabikevään jälkeen

Lähi-itä arabikevään jälkeen. Kuva Bekaan laaksosta: Milma Kettunen, https://www.flickr.com/photos/mlk_global/11931119805 Lähi-itä arabikevään jälkeen: poliittisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kehityspiirteitä (5 op) -opintojakso sopii kaikille Lähi-idästä ja Lähi-idän tutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Seminaarityyppisen kurssin tarkoituksena on perehtyä Lähi-idässä (MENA-alue) viime vuosina tapahtuneisiin merkittäviin muutoksiin, jotka liittyvät niin sanottuun arabikevääseen. Kukin opiskelija voi valita itseään kiinnostavan teeman, joka voi liittyä esimerkiksi

  • vallankumousten teoreettiseen analysointiin
  • kansannousujen sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin syihin
  • arabikevään alueellisiin ja/tai maakohtaisiin vaikutuksiin
  • (sosiaalisen) median rooliin
  • uskontoon
  • kansannousujen vaikutuksiin kulttuurin eri alueilla (musiikki, kuvataiteet, elokuva, kirjallisuus, sarjakuva)
  • sukupuoliroolien kehitykseen.

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Lähi-idän tutkimuksen oppiaineen kanssa ja se alkaa 14.1.2015.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Lähi-idän tutkimuksen esittely
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Opiskele Avoimessa keväällä 2015!
Lisää tietoa ilmoittautumisesta