Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Julkisoikeuden verkkokurssilta työkaluja julkiseen päätöksentekoon

Julkisoikeus on oikeusjärjestyksen se osa, jonka tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä julkishallinnollisessa päätöksenteossa. Julkisoikeuden kurssi 5 op soveltuu julkishallinnossa työskenteleville sekä kaikille muille julkisen päätöksenteon toimijoille ja siitä kiinnostuneille. Kurssi rakentuu luentotallenteista, oikeustapauksiin liittyvistä verkkotehtävistä ja verkkotentistä.

Julkisoikeuden verkkokurssi alkaa tammikuussa 2016. Kuva: Laki-veistos Aleksanteri II -patsaan jalustalla, Dimmis https://commons.wikimedia.org/

Julkisoikeuden kurssilla    

  • luodaan yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä
  • tutustutaan erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteisiin
  • tarkastellaan julkisoikeudellisen tiedon lähteitä, perusoikeuskysymyksiä, hallintojärjestelmää sekä erilaisia hallinnon oikeussuojakeinoja
  • harjaannutaan tunnistamaa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia
  • harjoitellaan opitun tiedon soveltamista käytännön työhön.

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintoja. Se on pakollinen muun muassa sosiaalityön kandidaatin ja maisterin tutkinnossa.

Opettaja: OTT Anu Mutanen

Opintojakso alkaa torstaina 7.1.2016.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
Kysy opinnoista

 

Opiskele Avoimessa keväällä 2016!
Avoimen yliopiston uusi opintotarjontapalvelu
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Verkko-opinnot – opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta?