Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ennakkotietoja lukuvuoden 2015–2016 opinnoista

Alla on ennakkotietolistaus tulevan lukuvuoden opinnoista.

  • Listauksessa ei ole mukana ennakkotietoja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista. Vain oikeustieteellisistä opinnoista on lueteltu pääkaupunkiseudulla järjestettäväksi suunnitellut opinnot.
  • Tiedot ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia.
  • Jos alkamislukukausimerkintää (s15 tai k16) ei opintojen kohdalla ole, alkavat opinnot syyslukukaudella 2015.

Opinto-ohjelmien ennakkotiedot julkaistaan 12.5. ja valmiit opinto-ohjelmat 1.7.

Lista on julkaistu 1.4.2015.

Opiskelua tukevat kurssit ja teemaillat
Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot
Humanistisen tiedekunnan opinnot
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot
Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot
Teologisen tiedekunnan opinnot
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot
Tiedekuntien yhteiset opinnot
Ruotsinkielinen opintotarjonta

Opiskelua tukevat kurssit ja teemaillat

Startti opintoihin
Verkko-oppimisympäristö Moodle tutuksi
Oivaltava lukeminen
Kirjallinen ilmaisu
Vinkkejä englanninkielisen tekstin lukemiseen
Tenttimisen ABC
Taitava kirjoittaja, verkko-opinnot
Tavoitteena tutkinto -verkkoluento
Tiedonhankinnan kursseja kirjaston kanssa

Kieliopinnot

Englanti:
Valmentava kurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op

Ruotsi:
Ruotsin valmennuskurssi 2 op

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja

Englanti:
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik, ma-lu.) 2 op
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) 2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (hum., käytt., valt).

Toinen kotimainen kieli:
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op

alkuun

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot

Biologia:
Yleisbiologian perusopinnot 25 op
Yleisbiologian aineopintoja       

Ympäristötieteet:
Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta 25 op, verkko-opinnot

alkuun

Humanistisen tiedekunnan opinnot

Arkeologia:
Arkeologian perusopinnot 25 op
Arkeologiaa temaattisesti

Balttilaiset kielet ja kulttuurit:
Latvian kielen ja kulttuurin perusopinnot 25 op

Elokuva- ja televisiotutkimus:
Film and Television Studies 25 cr / Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 25 op
World Film History III / Maailman elokuvan historia III, 3 op
Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? 3 op

Estetiikka:
Estetiikan perusopinnot 25 op
Ympäristöestetiikka 5 op, verkko-opinnot

Filosofia:
Teoreettisen filosofian aineopinnot 35 op

Historia:
Historian perusopinnot 25 op

Kansatiede:
Kansatieteen perusopintoja:
Kansatieteen peruskurssi 5 op
Aineellinen kulttuurihistoria 5 op
Kansatieteen aineopintoja:
Etnografiset menetelmät 5 op
Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa 5 op

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus:
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Latinalaisen Amerikan tutkimus:
Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit:
Eteläslaavin perusopinnot 25 op

Musiikkitiede:
Musiikkitieteen perusopinnot 25 op

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville:
Puheviestintä I 5 op

Suomen kieli:
Suomen kielen perusopinnot 25 op

Taidehistoria:
Taidehistorian perusopintoja 25 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja 5 op

Taiteiden tutkimus ja teoria:
Taiteiden tutkimus ja teoria 25 op opintokokonaisuus

Teatteritiede:
Teatteritieteen perusopinnot 25 op

Ukraina-opinnot:
yksittäisiä opintojaksoja 5–15 op

Uskontotiede:
Uskontotieteen perusteet 4 op, verkko-opinnot

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus:
yksittäisiä opintojaksoja 5–15 op

Yleinen kirjallisuustiede:
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op
Kirjallisuustieteen perusteet 5 op, verkko-opinnot

Yleisopinnot:
Puheviestintä (Yy12, hum.) 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen (Yy 11, hum) 3 op

alkuun

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot

Draamakasvatus:
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikka:
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s15 ja k16
Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot, verkko-opinnot 17 op
Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöosat 17 op
Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäosat ja proseminaari 18 op

Esi- ja alkuopetus:
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, k16

Kasvatustiede (luokanopettaja):
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Kasvatustiede (varhaiskasvatus):
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, s15 ja k16
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s15 ja k16
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op
Aineopintojen verkko-opintojaksoja, s15 ja k16

Monikulttuurisuuskasvatus:
Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot 25 op

Psykologia:
Psykologian perusopinnot 25 op, s15 ja k16
Psykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Psykologian aineopinnot 41 op
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op

Monitieteiset luentosarjat:
Aikuisuuden solmukohtia 3 op
Kasvun haasteet lapsuudessa 3 op, k16

Yleisopinnot:
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (kaksi kurssia)
Puheviestintä 2 op

alkuun

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot

Kansanterveystiede:
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot

Luonnonmukainen maa-ja elintarviketalous:
Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen 5 op
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus 5 op

Osuustoiminta:
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

Ravitsemustiede:
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, kaksi ryhmää s15 ja yksi ryhmä k16

alkuun

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

Fysiikka:
Fysiikan perusopinnot 25 op

Kemia:
Kemian perusopinnot 25 op

Maantiede:
Maantieteen alan perusopinnot 25 op
Maantieteen aineopintoja 21 op

Matematiikka:
Matematiikan perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytiede:
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s15 ja k16

alkuun

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

Asiakirjojen laadintakurssi 3 op

Hallinto-oikeus 10 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op
s15 ja k16, lähi- ja verkko-opetus

Oikeushistoria 5 op

Oikeusteoria 6 op

Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op

Työoikeus 6 op (mahdollisesti k16)

Valtiosääntöoikeus 5 op

Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

alkuun

Teologisen tiedekunnan opinnot

Yleinen teologia:
Yleinen teologia perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Yleinen teologia aineopinnot 35 op, verkko-opinnot, k16

alkuun

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot

Elämänkatsomustieto:
Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op

EU-opinnot:
EU-opintokokonaisuus 25 op

Filosofia:
Filosofian perusopinnot 25 op

Johtaminen:
Johtamisen perusopinnot (JOS) 25 op
Johtamisen aineopinnot (JOS) 35 op

Kaupunkitutkimus:
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kaupunki ja kulttuuri (5 op)
Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa 5 op

Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja, verkko-opinnot

Lapsuus- ja nuorisotutkimus:
Lapsuus- ja nuorisotutkimuksen sivuainekokonaisuus 25 op

Nuorisotutkimus:
Nuorten poliittinen kulttuuri ja sukupolvipolitiikka 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologia:
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, s15 ja k16
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s15
Sosiaalipsykologian johdanto 5 op, verkko-opinnot, k16
Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op

Sosiaalityö:
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Sosiologia:
Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Sosiologian aineopinnot 35 op

Taloustiede:
Taloustieteen perusopinnot 25 op

Tiedejulkisuus:
Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus 25 op

Tilastotiede:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, k16
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, k16

Valtio-oppi:
Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Vammaistutkimus:
Disability in a Global Perspective (5 op)
Johdatus vammaistutkimukseen ( 5 op)
Vammaistutkimus ja suomalainen yhteiskunta (5 op)

Vanhenemisen tutkimus:
Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Viestintä:
Viestinnän perusopinnot 25 op
Viestinnän perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Viestinnän aineopinnot 35 op
Viestinnän aineopinnot 35 op, verkko-opinnot
Viestinnän aineopintojen yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja

Yhteiskuntahistoria:
Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op

Yhteiskuntapolitiikka:
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op, verkko-opinnot

Ympäristöpolitiikka:
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op, verkko-opinnot

Yleisopinnot:
Julkisoikeus (valt.) 5 op, s15
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) 2 op, k16
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, k16
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, k16

alkuun

Tiedekuntien yhteiset opinnot

TVT-ajokortti - tieto- ja viestintätekniikan taitoja opiskelun tueksi 3 op

Ruotsinkielinen opintotarjonta

Grundstudier i rättsvetenskap 25 sp
Grundstudier i socialpsykologi och psykologi 25 sp
Grundstudier i socialt arbete 25 sp
Grundstudier i statskunskap med förvaltning 25 sp
Grundstudier i socialpolitik 25 sp

alkuun